Ilmanlaatudatalla päästöjen vähentämistä ja altistuksen ehkäisyä

Artikkelikuva: Ilmanlaatudatalla päästöjen vähentämistä ja altistuksen ehkäisyä

Helsingin kaupunki tekee aktiivista työtä paremman ilmanlaadun puolesta. Forum Virium Helsinki on keskeinen kumppani innovatiivisten ratkaisujen etsijänä ja ilmanlaatutiedon joukkoistamisen kehittäjänä. Mittausdatan täysimittaiseen hyödyntämiseen tarvitaan ekosysteemiajattelua ja innovaatioita.

Cityzer-hankkeen loppuseminaari Älykkäät kaupungit – sää- ja ympäristötiedon älykkäiden palveluiden ekosysteemit -seminaari toi yhteen ilmanlaadun kärkitoimijat maailmanlaajuisesti. 

Forum Viriumin hankkeet olivat hyvin esillä elokuun puolivälissä järjestetyssä tilaisuudessa. Apulaispormestari Anni Sinnemäki nosti avauspuheenvuorossaan esiin mySMARTLife-hankkeessamme toteutetut bussien ja kaupungin logistiikka-ajoneuvojen sähkölatausasemat. Jussi Kulonpalo Helsingin kaupungilta esitteli UIA HOPE -hanketta, jossa Forum Virium Helsinki etsii uusia innovaatioita sekä pyörittää ilmanlaatudataa keräävien kaupunkilaisten yhteisöä Ilmanlaatujoukkoja. 

Ilmanlaatu on kaupunkien keskeinen haaste

Vaisalan puheenvuorossa muistutettiin ilmanlaadun merkityksestä hyvän elämän kannalta: globaalisti yli viisi prosenttia kuolemista johtuu ilmansaasteista ja suurimmat ongelmat ovat kaupungeissa. Odotukset ilmanlaatutiedon hyödyntämisen tuomien kansalaisvaikutusten osalta ovat suuret muun muassa visualisointien, hälytysjärjestelmien ja Ilmatieteen laitoksen kehittämän, tarkkaa mallinnettua ennustetietoa tarjoavan ENFUSER-mallin hyödyntämisen kautta. Mallin pohjalta tehty visualisointi onkin monelle julkisen liikenteen käyttäjälle muun muassa raitiovaunujen näytöiltä tuttu.

Kaupungeilla monta keinoa vähentää huonolle ilmanlaadulle altistumista

Kaupungin puheenvuorossa apulaispormestari Anni Sinnemäki nosti esiin kaupungin keinot turvata puhdas ilma asukkailleen: kehittämishankkeet (tarkentuva ilmanlaadunmittaus sekä tiedon jakaminen kv- sekä yrityskanaviin), liikenne ja sen rajoittaminen ja julkisen liikenteen kehittäminen, katupölyn puhdistamisen optimointi sekä kaupunkibulevardit. Forum Virium Helsinki edistää osaltaan hankkeissaan kaupungin tavoitteiden toteutumista ilmanlaatuun ja ilmastonsuojeluun liittyen. 

Suomessa ilmanlaatu-osaaminen on maailman huippua

Mittaamiseen ovat tulleet mukaan IoT-alustat ja joukkoistettu mittaaminen (mobiilisensorit) tarkkojen mittalaitteiden rinnalla. Nyt kehityskohteena on edullisten sensoreiden käyttö reaaliaikaisen ja pistemäisen datan tuottamisessa ja mm. koneoppimisratkaisujen etsiminen niiden tuottaman, virhealtiimman datan hyödyntämiseen. Näiden sensoreiden kehittämisessä FVH:lla on kertynyt hyvää kokemusta omissa työpajoissa, Vekotinverstaan toiminnassa sekä hankkeiden kautta. UIA Hope -hankkeessa sensoreista vastaa Helsingin yliopisto. Hankkeessa edullinen, verrokkimittauksella luotettavaksi todennettu ja helposti liikuteltava sensori on parhaimmillaan kohteissa, joissa mittausjakso on lyhyt ja vaihteleva. Usein sensorilla saadusta datasta n. 10% on käyttökelpoista ulkoilman mittausdataa (Outdoor AQ). Loppuarvot ovat dataa sisäilmasta tai muista kohteista päivän aikana. 

Olemassaolevaa ENFUSER-mallia rikastamalla uusilla datalähteillä saadaan lukuisia käyttökohteita ja innovaatio-alustoja, muun muassa laivojen saaste-ennustemallit.

Ilmanlaadun mittaaminen ja sen vaikutusten arviointi on iso työsarka

Pienhiukkausten tiet ovat vielä kovin tutkimattomat, mutta onneksi niihin pureutuvat niin Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston kuin HSY:nkin tutkijat ja asiantuntijat. Muun muassa ajoneuvojen pienhiukkauspäästöt ovat vaarallisia ja vaara-asteet/vaikutukset muuntuvat hiukkasten ikääntyessä. Altistuksen arviointiin kehitetty LDSA-arvo antaa tietoa ihmisen saamasta hiukkasaltistuksesta. Lisäksi ilmanlaadun mittaamiseen ovat tulleet jäädäkseen ennustaminen sekä mittaustietoa tukevat tietolähteet, kuten satelliittidata, sääennusteet ja monet muut lähteet.

Seminaarin materiaalit saatavilla täältä.

Lisätietoja

Kuva

Hanna Niemi-Hugaerts

#iot #avoindata #databusiness
#rajapinnat #API
puh. +358 40 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Kuva

Pekka Niskasaari

puh. +358 40 585 9110
pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Kuva

Juha Nummila

#circvol #synchronicity
puh. +358 40 586 0887
juha.nummila(at)forumvirium.fi

Kuva

Timo Ruohomäki

#IoT #data
puh. +358 40 661 5500
timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi

Kuva

Silja Peltonen

#SeniorSafety #bgreen #EITdigital
puh. +358 40 742 6360
silja.peltonen(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös