mySMARTLife Helsinki – Uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi

Artikkelikuva: mySMARTLife Helsinki – Uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi

Helsinki haluaa vähentää päästöjään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. MySMARTLife Helsinki keskittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen IoT/ICT ratkaisujen kautta. Edistääkseen päästövähennystavoitteitaan Helsinki on yhdistänyt voimansa Hampurin ja Nantesin kanssa mySMARTLife –hankkeessa.

Hanke koostuu monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa Helsingin osalta hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Forum Virium vastaa hankkeen IoT- ja ICT- lähtöisistä toimenpiteistä ja tuo erityisosaamisensa avoimen datan sekä kehittäjäyhteistyön parista. Tavoitteena on vähentää Helsingin alueen energiankulutusta 10-20%.

Tavoitteen saavuttamiseksi useita asuinalueita uudistetaan ja niihin asennetaan älykkäät energianhallintajärjestelmät. Yhdessä Helenin, VTT:n ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa rakennusten energiatehokkuutta pyritään kasvattamaan merkittävästi kohdealueilla.

Hankkeen osana esimerkiksi Korkeasaaren ja Mustikkamaan alueelle asennetaan useita ympäristöön mukautuvia LED-valaisimia korvaamaan aikaisemmat valaisimet. Uusina ominaisuuksina valaisimiin asennetaan myös suunnistamiseen ja viestintään liittyviä toimintoja. Lisäksi valaisimet yhdistetään Helsinki Urban Platformiin.

Helsinki Urban Platform – Dataa kehittäjille ja päättäjille

IoT-pohjainen sensoreiden verkosto tarkkailee projektin ympäristövaikutuksia, niin liikenteen kuin asumisen energiatehokkuuden osalta. Timo Ruohomäki, joka vastaa hankkeen toteutuksesta Forum Virium puolesta näkee useita mahdollisuuksia hyötyä hankkeen datalähtöisestä lähestymistavasta: ”Kerätty data tulee auttamaan virkamiehiä ja politiikkoja tekemään älykkäitä ratkaisuja tulevaisuudessa etenkin kestävämmän liikkumisen ja esimerkiksi sähköautojen käytön edistämiseksi. Kerättävä sensoridata tulee olemaan avoimesti kaikkien käytettävissä. Julkiset toimijat, ohjelmistojen kehittäjät ja tutkijat pääsevät hyödyntämään tätä uutta arvokasta tietoa hankkeen seurauksena.”

Reaaliaikainen kiinteistöjen lämmityksen ja energiankulutuksen seuranta otetaan käyttöön kehitettävillä alueilla. Kerättyä dataa tullaan avaamaan uusien palveluiden käytettäväksi. Lisäksi parannetaan datan saatavuutta ja kehitetään mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät kerättyä tietoa. Uusi data edistää myös liiketoiminnan mahdollisuuksia etenkin energiasektorilla.

Kerättyä dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi parantamaan energiatehokkuutta, tai luomaan sovelluksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi tai muutoin vähentämään energiankulutusta arjessa.  Hankkeen osana tehdäänkin ”Carbon neutral me” –sovellus, joka tulee olemaan asukkaiden ja työmatkalaisten käytettävissä koko alueella.

mySMARTLife

Hanke on osa Euroopan komission Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Kansainvälisesti hanketta koordinoi CARTIF teknologiakeskus. Hankkeeseen osallistuu yli 28 toimijaa yli seitsemästä maasta. Helsingin osalta hanke keskittyy lähinnä energiatehokkuuteen ja kaupunkiympäristön muokkaamiseen sekä havainnointiin.

Toimenpiteet sijoittuvat Nantesiin, Hampuriin ja Helsinkiin. Hanke aloitettiin virallisesti 14.12.2017. Yksi mySMARTLife hankkeen peruspilareista on co2 päästöjen vähentäminen kaupungeissa sekä uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattaminen. Hankkeen lopputuloksena kaupungit tulevat olemaan ympäristöystävällisempiä kuin aikaisemmin.

Lisätietoa:

Kuva

Timo Ruohomäki

#IoT #data
puh. +358 40 661 5500
timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi

Lue myös