6Aika Carbon Neutral Tourism -kokeilut valittu: Kolme matkailun kestävän kehityksen digitaalista ratkaisua

Artikkelikuva: 6Aika Carbon Neutral Tourism -kokeilut valittu: Kolme matkailun kestävän kehityksen digitaalista ratkaisua

Tammikuun puolivälissä päättyneet kokeiluhaun yritykset on valittu. Mukana on kolme ratkaisua, joiden kokeiluista vastaavat Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, Salmi Platform Oy sekä Positive Impact Finland Oy.

6Aika Carbon Neutral Tourism -kokeiluilla edistetään matkailun kestävän kehityksen digitaalisia ratkaisuja kolmella kokeiluilla. Kokeiluissa pureudutaan matkailun hiilijalanjäljen mittaamiseen uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla, joissa hyödynnetään tiedonkeruuta monialaisesti Helsingin, Tampereen (Visit Tampere) ja Turun kaupunkien yhteisessä hankkeessa.

TAK Oy -kokeilu, Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

TAK Oy -kokeilussa pyritään luomaan malli matkailijoiden liikkumisen jatkuvaan mittaamiseen yhdistäen eri tietolähteitä. Matkailijoiden liikkumisen mittaaminen on keskeinen kehittämisalue pyrittäessä kohti vähähiilistä matkailua, sillä matkailun hiilijalanjäljestä valtaosa muodostuu liikkumisesta. Kokeilu pilotoidaan Helsingissä.

Keskeiset tietolähteet: TAK Oy laaja-alaisesti matkailun aineistoja yhdistäen sekä lopullisten lukujen estimointi, ja Elisa Oyj liikkuvusdata ja siihen liittyvät estimoinnit.

Matkailijan hiilijalanjäljen visualisointi Case Tampere, Salmi Platform Oy ja Telia Finland Oyj

Case Tampere -kokeilu toteutetaan Salmi Platform Oy ja Telia Finland Oyj yhteistyönä. Kokeilussa visualisoidaan matkailijan aiheuttama välitön CO2-kuorma ja suhteutetaan se matkailusta saatavaan tulovaikutukseen. Kokeilu tukee Tampereen kaupunkiseudun tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Kokeilu pilotoidaan Tampereella.

Keskeiset tietolähteet: Salmi Platform Oy matkaketjuja ja matkailutuloa kuvaava aineisto ja Telia Crowd Insights -aineisto.

Hiiliavain, Positive Impact Finland Oy

Hiiliavain-kokeilu pureutuu matkailualan päästöjen juurisyihin yritysten hiilijalanjälkilaskennan ja palvelumuotoilun avulla. Löydökset käännetään algoritmien ja myöhemmin tekoälyn avulla ohjeiksi kaikille matkailualan toimijoille hiilineutraaliuden ja kestävän matkailun kehittämisen työkaluiksi.

Keskeiset tietolähteet: Carbon Neutral Tourism -hankkeen tietolähteet, avoimet hiilijalanjälki- ja päästökerroinlähteet, Välkky-hankkeen tietolähteet, yrityksen omat lähdeaineistot.

 

Lue lisää 6Aika Carbon Neutral Tourism -hankkeesta.

 

 

 

 

 

Artikkelin kuva: Julia Kivelä, Visit Finland

Lisätietoja

Kuva

Eero Jalo

#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi

Lue myös