Yhteispohjoismainen haastekilpailu käynnissä

Artikkelikuva: Yhteispohjoismainen haastekilpailu käynnissä

Viisi pohjoismaista pääkaupunkia ja Nordic Innovation järjestävät yhdessä Nordic Independent Living Challenge -kilpailun, jonka tavoitteena on löytää uusia teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden sekä vammaisten itsenäistä asumista kotona. Haastekilpailuun voi osallistua innovatiivisella idealla, joka on suunnattu näille kohderyhmille tai vaihtoehtoisesti heidän hoitajilleen ja läheisilleen.

Yhteispohjoismainen haastekilpailu on nyt käynnissä ja ideoita voi jättää sähköisen lomakkeen kautta 18.3.2015 saakka. (Hakuaikaa pidennetty, aiempi deadline 15.3.2015)

Kilpailu on kaikille avoin eli osallistua voivat esimerkiksi opiskelijat, hoitoalan ammattilaiset, yritykset ja tutkijat. Haastekilpailu päättyy kesäkuussa 2016, jolloin voittaja palkitaan 1 000 000 NOK rahapalkinnolla (noin 120 000 euroa).

Nelivaiheinen kilpailu

Ensimmäisen vaiheen osallistumiskynnys on matala. Hakulomakkeeseen pitää lyhyesti kuvailla oman idean lisäksi muun muassa kohderyhmät ja se, mihin loppukäyttäjän tarpeisiin ehdotettu ratkaisu vastaa. Nordic Innovation nimeää asiantuntijaraadin, joka käy läpi ideat ja päättää, mitkä niistä pääsevät jatkoon.

Noin 40–80 haastekilpailuun osallistunutta valitaan ensimmäiseen vaiheeseen ja kutsutaan toukokuussa yhteispohjoismaiseen verkostoitumistilaisuuteen Kööpenhaminaan. Tilaisuuden tavoitteena on jalostaa ideoita eteenpäin ja tarjota mahdollisuus sekä partnereiden löytämiseen että käyttäjäymmärryksen syventämiseen.

Haastekilpailun toisessa vaiheessa ideoita jatkojalostetaan konseptiaihioiksi ja tarkennetaan käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä. Vielä tässä vaiheessa on mahdollisuus vahvistaa omaa ”joukkuetta” ja lisätä siihen jäseniä – kunhan vähinään yksi alkuperäisistä hakijoista on edelleen mukana.

Hakijoista noin 15–25 valitaan kolmanteen vaiheeseen, jonka tavoitteena on kehittää konseptia edelleen. Tukena tässä työssä ovat eri alojen konsultit, jotka auttavat tarvittaessa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa.

Testaus aidoissa olosuhteissa

Viisi finalistia etenee haastekilpailun neljännessä vaiheessa käyttäjätestauksiin, jotka toteutetaan yhteistyössä yhden tai useamman pohjoismaisen pääkaupungin kanssa. Ennen pilotointivaihetta finalistien pitää laatia testaussuunnitelma ja vaikuttavuusarvio. Prototyyppien kehittämiseen annetaan finalisteille rahallista tukea 300.000 Norjan kruunua (noin 35.000 Eur), mutta finalisteilta pitää löytyä myös omarahoitusta.

Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki vastaavat yhdessä haastekilpailun järjestelyistä Suomessa. Lisätietoja Nordic Independent Living Challenge -kilpailusta ja kilpailijoiden tueksi laaditut materiaalit  löytyvät haastekilpailun verkkosivuilta osoitteesta: www.realchallenge.info

Lisätietoja:

Kaisa Spilling
Forum Virium Helsinki
Projektipäällikkö
040 744 8831
kaisa.spilling@forumvirium.fi

http://www.forumvirium.fi/independentlivingchallenge

Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen Nordic Innovation käynnistää ja rahoittaa innovointia vahvistavia toimintoja, ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden pk-yritykset. Missiona on edistää lisäarvon tuottoa rajat ylittävän yhteistyön avulla. Nordic Innovation toimii Nordic Independent Living Challenge -kilpailun pääjärjestäjänä ja suurimpana rahoittajana. Osakokonaisuuksia toteuttavat Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit.
 

Lue myös