Yhteisöllinen koulu -hankkeesta syntyi digiyhteisö koulun käyttöön

Artikkelikuva: Yhteisöllinen koulu -hankkeesta syntyi digiyhteisö koulun käyttöön

Koulu on jäänyt tähän saakka etäälle digiympäristöstä, jossa koululaiset viettävät aikaa vapaalla. Näitä kahta maailmaa on nyt tuotu lähemmäs toisiaan Yhteisöllinen koulu -hankkeessa. Tavoitteena on koulujen yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen yhteisömedian keinoin.

”Koulumaailma ja digitaalinen ympäristö, jossa koululaiset toimivat vapaa-ajallaan, ovat paikoin varsin kaukana toisistaan. Olemme hakeneet Yhteisöllinen koulu -hankkeessa läheisempää yhteyttä näiden kahden eri maailman välille”, projektikoordinaattori Teemu Ruohonen Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskuksesta toteaa. ”Olemme pohtineet, miten voisimme hyödyntää enemmän myös koulussa yhteisöllisiä työkaluja ja toimintatapoja, joihin lapset ovat tottuneet vapaa-ajallaan.”

Hankkeessa on tuotettu sosiaalisen median palvelu Roihuvuoren Porolahden kouluun. Poris-niminen palvelu on kehitetty yhdessä koulun oppilaitten ja opettajien kanssa. Palvelun käytön tueksi on kehitetty toimintamalleja, ja oppilaille on hankittu välineitä, kuten kameroita, joita he voivat käyttää aineiston tuottamiseksi.

Mediakerhotoimintaa Stadi.TV:n kanssa

Niin oppilaat kuin opettajatkin voivat julkaista itse tuottamiaan aineistoja Poris-sivustolla.  Palvelua on hyödynnetty myös opetuksessa. Yhteisöön kuuluu myös koulupsykologin ja nuorisotyöntekijöiden kaltaisia asiantuntijoita. Tavoitteena on, että Poriksella voidaan tehostaa oppilaskunnan toimintaa ja antaa oppilaille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa koulun päätöksentekoon.

Porolahden koulun oppilaille on opetettu myös mediatuotannon taitoja iltapäivisin toimivassa mediakerhossa. ”Kerhoa pidetään yhdessä Stadi.TV:n kanssa. Se on ollut hyvin suosittu”, Ruohonen sanoo. ”Syksyn aikana kouluun tulee pieni uutisstudio. Opettajille on tiedossa täällä opetusviraston Mediakeskuksessa järjestettyjä koulutuksia esimerkiksi videotuotannosta ja elokuvakerronnasta.”

Puolentoista vuoden mittainen hanke päättyy vuodenvaihteessa, ja jatkoa on luvassa. ”Palvelujen kehittäminen jatkuu kaksivuotisessa Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hankkeessa, joka alkaa ensi vuoden alussa”, hankealuejohtaja Marianne Dannbom Forum Virium Helsingistä kertoo. Lisätietoja tästä uudesta hankkeesta on luvassa alkuvuodesta.

Yhteisöllinen koulu -hanke toteutetaan vuosina 2010 – 2011. Opetusviraston vetämässä hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus, Helsingin kaupungin hallintokeskus ja Forum Virium Helsinki.

Teksti: Maija Jokiniemi

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Teemu Ruohonen
teemu.ruohonen(at)edu.hel.fi
puh. 040 162 5785

Hankealuejohtaja Marianne Dannbom
marianne.dannbom(at)forumvirium.fi,
puh. 040 502 6158

Lue myös