Kokeilun avulla opettavaista yhteistyötä startup-yritykselle, lukiolle ja oppilaille

Artikkelikuva: Kokeilun avulla opettavaista yhteistyötä startup-yritykselle, lukiolle ja oppilaille

Miten kehittää lukiolaisten työnhakutaitoja? Tähän haasteeseen tarttuivat Helsingin kuvataidelukio ja Work Pilots -yritys, jonka kokeilun tuloksena lukio, sen oppilaat ja kasvuyritys oppivat yhdessä digitaalisen palvelun hyödyntämisestä osana kurssiopetusta.

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki selvittivät yhdessä opettajien kanssa, miten koulujen nykyhaasteisiin voitaisiin vastata digitaalisilla palveluilla osana Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Viime syksynä Helsingin kouluissa käynnistetiin 10 nopeaa kokeilua, joissa yritysten tarjoamia ratkaisuja testataan käytännössä opettajien heittämiin haasteisiin. Nopeiden kokeilujen ideana on, että yritys pääsee kokeilemaan palveluaan aitojen käyttäjien kanssa tuottaen oppeja niin kouluille kuin yrityksillekin.

Yksi kokeiluohjelmaan valituista yrityksistä on Work Pilots, jonka kokeilussa lukiolaiset oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan, luomaan itselleen digitaaliseen CV:n sekä halutessaan tekemään alustan kautta välitettäviä työkeikkoja, joista maksetaan palkkaa. Yrityksen tavoitteena on oppia kokeilun avulla, miten alusta voisi auttaa lukiolaisia työnhaussa ja työelämätaitojen kehittymisessä. Palvelua yhteiskehitettiin Helsingin kuvataidelukiossa. Kokeilu on tuottanut hyötyjä ja oppeja molemmille osapuolille. Kokeilujen ideana on tuottaa osallistujille nimenomaan oppeja ja hankkia käyttäjäpalautetta. Näiden avulla palveluja on mahdollista testata ja kehittää monistettaviksi laajempaan käyttöön.

“Kokemus on ollut erittäin hyvä. Opettajat ja nuoret ovat lähteneet ennakkoluulottomasti ja innokkaasti mukaan kokeiluun. Lukiossa järjestetty Minä brändinä -kurssi toteutettiin yhteistyössä yrityksemme kanssa, ja esittelyssä se sai ensimmäisen viiden minuutin aikana ainakin parikymmentä ilmoittautumista. Erityisen iloista on ollut huomata miten nuoret panostavat haasteisiin, tekevät oivaltavia kysymyksiä ja huomioita”, kertoo Work Pilotsin toimitusjohtaja Eija Kiviranta.

“Tavoitteena on luoda tämän kokeilun aikana toimiva malli, joka on monistettavissa muihin lukioihin ja sitä kautta se voisi palvella mahdollisimman monia oppilaita ja opettajia ja yrityksiä”, hän kertoo.

Yritykset tarttuvat opettajien heittämiin täsmähaasteisiin

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla yrityksille hyvä paikka kokeilla uusia palvelujaan ja kehittää niistä uutta liiketoimintaa. Näissä kokeiluissa toistakymmentä koulua toimii alustana kokeiluille, ja keskiössä ovat palvelujen käyttäjät. Opettajat ovat alusta asti määritelleet, millaisiin haasteisiin he toivovat yrityksiltä ratkaisuja.

“Kuvataidelukiossa on jo jonkin aikaa pohdittu, millä tavalla opiskelijoiden tietoja, ymmärrystä ja taitoja itsensä työllistämisessä voidaan opettaa ja kasvattaa mielekkäällä tavalla. Ilmassa oli jo pitkään ollut leijumassa ajatus, että yrittäjyyskasvatusta ja kuvataidelukion erityistehtäviä – kuvataidetta ja muotoilua, pyritään integroimaan opiskelijoita hyödyttävässä muodossa. Tunne Työ -hanke, 6Aika ja WorkPilotsin tarjoama yhteistyökuvio tulivat kuin tilauksesta tarjolle. Saimme apua ja resursseja suoraan omaan tarpeeseemme,” kertoo lehtori Tuttu Sillanpää Helsingin kuvataidelukiosta.

  • Onko yritykselläsi koulumaailmaan sopiva digitaalinen ratkaisu? Uusia kokeiluja tehdään Helsingin kouluissa syksyllä 2019 ja haku näihin avautuu kesäkuussa. Tutustu hankkeeseen oppimisenuusiaika.fi verkkosivuilla ja tilaa uutiskirje.

Taustatietoa

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja tuotteille.

Nopeat kokeilut saavat rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta. Seuraavat haasteet julkaistaan kesäkuussa ja uusi nopeiden kokeiluiden ohjelma alkaa syksyllä 2019.

oppimisenuusiaika.fi

Helsingin nopeat kokeilut

Kuva: Jussi Helsten / Helsinki Marketing

Lisätietoja

Kuva

Matti Hämäläinen

puh. +358 40 626 7995
matti.hamalainen(at)forumvirium.fi

Lue myös