Vuosiseminaari 2010: Avataan kaupunki!

Forum Virium Helsinki järjesti torstaina 11.3.2010 neljännen vuosiseminaarinsa teemalla Open up the city – Open data, design, interfaces and innovation. Seminaarissa käsiteltiin avoimen datan, käyttäjälähtöisyyden ja älykkäiden kaupunkipalveluiden tematiikkaa laajasti. Puhujina oli 11 alan huippuasiantuntijaa Iso-Britanniasta, Hollannista ja Suomesta. Kiinnostava ja ajankohtainen ohjelma houkutteli Korjaamolle reilut 240 kuulijaa.

Päivän avasi Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen. Hänen mukaansa tiedon avaamisessa tulee olla kunnossa kolme asiaa: valtuudet, ajattelutapa ja menetelmät. Toisin sanoen tiedon avaamiseen tulee olla lupa, mandaatti. Lisäksi on muutettava asenteita ja luovuttavasti perinteisestä ”Tieto on valtaa” –ajattelusta. Jos tiedosta pitää mustasukkaisesti kiinni, ei mitään myöskään tapahdu. Kolmantena kunnossa pitää olla menetelmät – on löydettävä tapa, jolla tiedon jakaminen on turvallista, helppoa ja kätevää.

Eskelisen jälkeen ääneen pääsi Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja ja World Design Capital Helsinki 2012 –hankkeen johtaja Pekka Timonen. Hän kertoi Helsingin tulevasta designvuodesta, jonka teemana on Open Helsinki – Embedding Design in Life. Siinä muotoilu nähdään mahdollisimman laajasti, esimerkiksi keinona löytää käyttäjälähtöisiä ratkaisuja arjen tilanteisiin. Timonen muistutti, että designkaupunkihankkeessa vuosi 2012 ei ole lopputulos tai maali itsessään. Sen sijaan se on tilaisuus, jonka pohjalta luodaan jotain uutta.

Helsingin kaupungin näkökulmaa jatkoi Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen paikkatietoasiantuntija Outi Hermans. Hän kertoi Helsingin kaupungin sisällä käynnissä olevasta kehityshankkeesta, jossa kartoitetaan paikkatietokantojen nykykäyttöä, tulevia tarpeita ja kehityskohteita. Hermansin mukaan ongelmana on, että tieto ei liiku kaupungin sisällä – dataa kyllä käytetään paljon, mutta sitä ei jaeta. Tämä johtuu mm. koordinoinnin ja yhtenäisten palveluiden puutteesta, Hermans totesi.

Älykkyyttä kaupunkipalveluihin

Yksi päivän tärkeistä teemoista oli älykkäämmät kaupunkipalvelut. Hollantilainen Bas Boorsma Ciscolta kertoi projektista, jossa tehdään kaupungeista toimivampia ja ympäristöystävällisempiä paikkoja elää. Olennaista on haastaa vanhat toimintamallit. Tästä esimerkkinä Boorsma esitteli Smart Work Centers –konseptin sekä Urban EcoMap –verkkopalvelun.

Teemaa jatkoi IBM:n Juha Hulkkonen, jonka mukaan älykaupungit tuovat aiempaa tehokkaammin yhteen kaupungin palvelut, kansalaiset ja yritykset. Hulkkosen mukaan teknologiaa älykaupunkien tarpeisiin on jo olemassa, sitä ei tarvita lisää. Sen sijaan olemassa olevaa infrastuktuuria tulisi osata hyödyntää nykyistä paremmin ja asioita yhdistellä uudella tavalla. Hulkkonen peräänkuulutti johtajuutta sekä muutosta asenteisiin ja lainsäädäntöön.

Älykkäämpiä liikenne- ja kaupunkipalveluita edistetään ahkerasti myös Forum Virium Helsingissä. Kehitysjohtaja Pekka Koponen esitteli puheenvuorossaan Smart Urban Spaces –hanketta, jossa kehitetään eri maissa yhteensopivia, helppokäyttöisiä kaupunkipalveluita. Projektissa on mukana 9 kaupunkia Ranskasta, Espanjasta, Kreikasta ja Suomesta.

Käyttäjälähtöisyydestä vauhtia liiketoimintaan ja sisältöihin

Petri Lehto työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) puhui käyttäjälähtöisestä innovaatiosta ja valtiovallan toimista asian edistämiseksi. Lehto kertoi, että TEM on valmistellut toimenpideohjelman, jolla viedään aiheesta tehtyjä poliittisia päätöksiä käytäntöön. Samalla vauhditetaan kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa. Forum Virium Helsinki on ollut aktiivisesti mukana ohjelman valmistelussa. Lehto mainitsi myös, että valtionhallinnolla on parhaillaan käynnissä viisi eri työryhmää, joissa mietitään julkishallinnon datan avaamista. Lopuksi hän esitteli uuden, käyttäjälähtöistä innovaatiota esittelevän verkkosivuston www.udi.fi, josta löytyy käytännön yritysesimerkkejä käyttäjälähtöisyyden hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Käyttäjien näkökulma on olennainen myös Forum Virium Helsingin Stadi.TV-projektissa, jota esitteli seminaarissa vastaava tuottaja Helena Hyvärinen. Kyseessä on uusi, paikallinen kaupunkikanava, johon käyttäjät tuottavat sisältöjä ammattilaisten rinnalla. Kanavalla näytetään kaupunkilaisten kuvaamia videoita ja toimituksellista TV-kanavaa. Käyttäjät ovat mukana myös suunnittelemassa ja konseptoimassa kanavaa.

Julkisen tiedon avaaminen etenee kovaa vauhtia

Älykaupunkien ohella toinen seminaaripäivän pääteemoista oli avoin data, eli julkishallinnon tietolähteiden avaaminen ja tiedon jakaminen sovelluskehittäjille sekä kansalaisille. Alan pioneeri, englantilainen Rufus Pollock johdatti kuulijansa haastavien perusasioiden ääreen – mitä tietoa tulisi avata, miksi ja miten. Pollockin mukaan tietolähteiden avaaminen kannattaa, koska sen myötä syntyy uusia työpaikkoja, uutta liiketoimintaa, kasvua ja yhteisöllisyyttä. Datasta tulee myös laadullisesti parempaa, kun se on avoinna yhteisön kommentoinnille. Tiedon avaamisessa kannattaa lähteä liikkeelle nopeasti, kaikkea ei tarvitse avata kerralla. Hyvin tärkeää on myös vuorovaikutus ihmisten kanssa, eli käyttäjien innostaminen mukaan kehitystyöhön. Datan avaaminen ei ole arvo sinänsä vaan se, mihin tietoa käytetään, Pollock muistutti.

Päivän kolmas ulkomainen vieras oli Alan Holding MDDA:sta (Manchester Digital Development Agency). Yritys vetää parhaillaan Manchesterissa laajaa digitalisointiprojektia. Avoimen datan osalta Holding kertoi olevansa tietyllä tavalla oppimatkalla, sillä Manchesterissa tiedon avaaminen ja jakaminen ovat vasta alkutekijöissään. Yritys järjestää huhtikuussa tapahtuman, johon kutsutaan satoja kehittäjiä ja suunnittelijoita kilpailemaan datan visualisoinnissa. Lisäksi MDDA alkaa puuhata Manchesterin omaa datakatalogia.

Suomessa on ripeästi otettu askelia kohti valtionhallinnon tietokantojen avaamista. Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tutkija Petri Kola totesi seminaarissa, että alalla on viimeisen neljän kuukauden aikana tapahtunut enemmän kuin viimeisen neljän vuoden aikana yhteensä. Kola kertoi valmistelevansa yhdessä Antti Poikolan ja Kari A. Hintikan kanssa opasta julkishallinnon avoimesta datasta. Oppaassa annetaan konkreettisia ohjeita siitä, mitä avoimen datan tarjoamisessa pitäisi ottaa huomioon. Kirja julkaistaan 25. maaliskuuta.

Forum Virium Helsingissä tiedon avaamista edistetään Helsinki Region Infoshare –hankkeessa, josta kertoi projektipäällikkö Ville Meloni. Projektin tavoitteena on luoda verkkoon avoin datakatalogi, josta Helsingin seudun 14 kaupungin ja kunnan kaupunkitieto on helposti löydettävissä ja käytettävissä. Projektissa ovat mukana Forum Virium Helsingin lisäksi Helsingin kaupungin tietokeskus ja Helsingin alueen kunnat.

Lisätietoa

Open up the city –seminaarin ohjelma, presentaatiot & kuvat
Keskustelua Twitterissä

Teksti: Kaisa Eskola

Lue myös