Vehreää ja viihtyisää kaupunkia Virtuaalivehreän oppaan avulla

Artikkelikuva: Vehreää ja viihtyisää kaupunkia Virtuaalivehreän oppaan avulla

Tiesitkö, että vehreä kaupunki on energiatehokkaampi ja myös paremmin varautunut ilmastonmuutokseen? Vehreän kaupungin kehittämistä varten on nyt tarjolla uusimmat opit ja kokemukset yhdistävä kattava Virtuaalivehreä-hankkeen tuottama julkaisu kaikkien kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön. Julkaisun oppeja hyödynnetään jo Helsingissä.

Kasvillisuus kaupungissa suojaa paahteelta ja melulta, viilentää kuumalla ja parantaa ilmanlaatua. Kasvillisuus sitoo sekä hiilidioksidia ilmasta että kosteutta hulevesiä imemällä. Vihreä ympärillämme lieventää niin ilmastonmuutosta kuin kaupunkitulvien riskejä. Kaupungit maailmalla hakevat nyt ratkaisuja, jotka tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista. Myös Helsinkiin tarvitaan erityisesti sellaisia uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja, jotka soveltuvat tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Näitä voivat olla esimerkiksi kaduilla, seinillä ja katoilla oleva kasvillisuus sekä katujen sadevesien hallinta.

Toukokuussa päättyneessä Uudenmaan liiton rahoittamassa Virtuaalivehreä-hankkeessa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki kokosi Kalasataman alueen kaavoittajia yhteen yritysten ja innovaattorien kanssa oppimaan uusimmista ratkaisuista vihreän infran hyödyntämisessä kaupunkisuunnittelussa.

“Virtuaalivehreä-hankkeessa toimme kaavoittajien tueksi uudenlaisia yhteistyön ja suunnittelun tapoja, ja tutkimme yhdessä innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja kokeilimme uusia työkaluja sen huomioimiseen kaavoituksessa“, kertoo projektipäällikkö Maija Bergström Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingistä.

Olennaista oli yhdessä tekeminen – yhteiskehittämisen menetelmällä tuotiin entistä laajemmin yhteen eri näkökulmia koko suunnittelu- ja toteutusketjusta vihreän infran huomioon ottamiseen, ja hankkeen keskeisenä tuotoksena julkaistiin kaikille suunnittelijoille vapaasti hyödynnettäväksi opas Luonnolliseksi rakennettu – Näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria. Julkaisu kertoo ymmärrettävästi ja inspiroivasti vihreän infrastruktuurin kehittämisestä laajalle asiantuntijayleisölle.

Julkaisua täydentävät tuotekortit, joiden avulla on helppo käsittää eri viherelementtien ominaisuuksia, teknisiä vaatimuksia sekä niiden tuottamia ekosysteemipalveluita.

Virtuaalivehreä-hankkeessa tuotettiin myös suomenkielinen käännös korttelitason viherkerrointa täydentävästä Alueellinen viherkerroin 2.0 -oppaasta, joka on nyt maksutta ladattavissa suunnittelijoiden käyttöön.

Yhteiskehittämisen opit ja digitaaliset työkalut Helsingin vihreän infran tueksi

Helsinki kasvaa ja uusia kaupunginosia kaavoitetaan ja kehitetään pitkälle tulevaisuuteen. Helsingin kaupungille vihreä infra tarjoaa mahdollisuuden rakentaa viihtyisämpää kaupunkia, mutta se tukee myös osaltaan kaupungin tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

“Helsingillä on kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet, ja vihreä infrastruktuuri on yksi keino saavuttaa niitä. Tiiviissä kaupungissa korostuu tällaiseen ympäristöön soveltuvien ratkaisujen, kuten viherkattojen ja -seinien sekä hulevesikatujen, tai liikenneinfrastruktuuriin kytkeytyvien viherratkaisujen tarve. Haluamme varmistaa edellytykset sille, että näitä ratkaisuja on mahdollista kokeilla ja toteuttaa Kalasatamassa”, toteaa Kalasataman aluerakentamisprojektin projektinjohtaja Hannu Asikainen Helsingin kaupungilta.

Virtuaalivehreä-hankkeessa tunnistettiin myös mahdollisuuksia ja haasteita vihreän infrastruktuurin digitaaliseen mallintamiseen. Viherympäristön muuttuva luonne tekee mallintamisesta haastavaa, mutta digitaalisista ja virtuaalisista työkalusta tulee yhä tärkeämpiä, kun halutaan osoittaa dynaamisia muutoksia, kuten ekosysteemipalveluiden tuottamista sekä seurata vihreän infrastruktuurin toimintoja ja vaikutuksia.

Virtuaalivehreä-hankkeen opit tukevat Helsingin aluerakentamis- ja täydennysrakennuskohteiden rakentumista hiilineutraaleiksi, vihreää infrastruktuuria monialaisesti hyödyntäviksi alueiksi. Samalla ne mahdollistavat myös yrityksille uuden liiketoiminnan rakentamista smart & clean -sektorilla. Virtuaalivehreän oppeja voidaan jatkossa hyödyntää suunnittelussa muuallakin kaupungissa ja Kalasatamassa testatun toimintamallin hyödyntäminen jatkuu myös Helsingin ja Tallinnan yhteisessä B.Green-hankkeessa, jonka keskiössä ovat digitaaliset työkalut ja osallistaminen vihreän infrastruktuurin kehittämisessä.

Osallistu hankkeen loppuseminaariin etänä: järjestämme webinaarin “Luonnolliseksi rakennettu – Virtuaalivehreän oppeja” tiistaina 16.6. klo 14-16. Tapahtuma on avoin ja siihen voi ilmoittautua mukaan täältä.

Lataa tästä Virtuaalivehreän julkaisu Luonnolliseksi rakennettu – Näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria

Virtuaalivehreä-hankketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja mukana osatoteuttajina olivat WSP sekä Innogreen. Helsingin kaupungista yhteistyökumppanina toimi Kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen rahoitti Uudenmaan liitto.

Kuva: Vesa Laitinen

Lisätietoja

Kuva

Maija Bergström

#fiksukaupunki
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös