Vastaa kyselyyn jätehuollosta ja vaikuta

Artikkelikuva: Vastaa kyselyyn jätehuollosta ja vaikuta

CroBoDDIT-hankeessa tarkastellaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia kiinteän jätteen käsittelyssä. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa, mikä Helsingin kaupungissa toimii hyvin, mitä kehittämistarpeita aihepiirin parista löytyy ja miten kiinteän jätteen käsittelyä voitaisiin kehittää uusien teknologioiden avulla. Tässä uutisessa linkki kyselyyn Helsingin asukkaille sekä viranomaisille ja yrityksille.

Tarkastelun kohteena ovat kotitalouksien jätehuolto ja puistoalueet. Kyselyitä on kaksi: Helsingin asukkaille sekä viranomaisille ja yrityksille suunnattu kysely. Vastausten perusteella tunnistetaan haasteita ja ongelmia, joita pyritään ratkomaan myöhemmin syksyllä 2020 järjestettävissä työpajoissa ja hackathonissa.

Hanke toteutetaan Helsingissä, Pietarissa sekä Lappeenrannassa kumppaneiden omien tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Hankkeen hyödynsaajina ovat yritykset, kaupungin eri palveluyksiköt sekä asukkaat. Rajat ylittävänä ominaisuutena on vaihtaa yritysten osaamista ja parhaita käytäntöjä kaupunkien välillä.

Lue lisää hankkeesta täällä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelin kuva: Jussi Hellsten, City of Helsinki

Lisätietoja

Kuva

Suvi Vähä-Sipilä

puh. +358 40 053 2686
suvi.vaha-sipila(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös