CroBoDDIT-hanke rakentaa Democenter-toimintamallilla yhteistyötä Helsingin ja Pietarin välille. Yrityksille on tarjolla mahdollisuus esitellä osaamistaan disruptiivisten teknologioiden alueilla.

Tavoite

Cross-Border Dimensions of Disruptive Information Technologies (CroBoDDIT) -hankkeen tehtävänä on edistää merkittävien ja disruptiivisten ICT-teknologioiden kehittämistä urbaaneissa infrastruktuureissa alueellisten yritysten osaamista hyödyntäen. Avainsana on disruptiivisuus eli uudella ja poikkeavalla tavalla ongelmaa lähestyminen, erityisesti tieto-ja viestintätekniikan keinoin. Keskeisinä teknologia-alueina ovat IoT, Big Data, RPA ja lohkoketjutekniikat.

Hanke toteutetaan Helsingissä, Pietarissa sekä Lappeenrannassa kumppaneiden omien tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Hankkeen hyödynsaajina ovat yritykset, kaupungin eri palveluyksiköt sekä asukkaat. Rajat ylittävänä ominaisuutena on vaihtaa yritysten osaamista ja parhaita käytäntöjä kaupunkien välillä.

Osallistuvien yritysten alueellista erikoisosaamista sekä kaupunkien kehitystyötä pyritään verkostoimaan kohdemaiden välille, jotta saavutettaisiin asukkaita paremmin palvelevia ratkaisuja.  Näiden toimintojen ympärillä työkaluna on Democenter-toiminta, jossa esitellään kumppaneiden osaamista sekä järjestetään yrityksille ja kaupungin viranomaisille työpajoja sekä hackathon-tapahtumia. Democentereiden sijainnit ovat Helsingissä ja Pietarissa.

Myös koulutuksen kautta tapahtuva tiedonsiirto on mahdollistettu integroimalla koulutuksellisia osuuksia LUT-yliopiston ja Pietarin ITMO-yliopiston opinto-ohjelmiin. Näiden lisäksi myös hankkeeseen liittyviä hackathon-tapahtumia järjestetään opiskelun ohessa. Hankkeessa tehdään myös käytännön kokeiluja ilmanlaadun IoT-tekniikan sekä jätehuoltoon liittyvien laitteisto- ja lohkoketjukokeilujen osalta. Edellämainittujen lisäksi työpajojen kautta etsitään uusia käyttökohteita ja kokeilumalleja yrityksille ja asiantuntijoille.

Osallistuville yrityksille hanke ja sen toiminta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet esitellä omaa osaamista ja tuotteita, kehittää kuluttaja- ja viranomaisratkaisuja sekä kiinnittyä yhteistyöalueiden paikallisille markkinoille.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankkeen kesto on 2021 vuoden loppuun saakka.
  • Kumppaneina ovat Forum Virium Helsinki, Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto (LUT) ja Pietarista ITMO-yliopisto sekä Pietarin IAC-keskus(Informaatio-analyyttinen keskus). Vetovastuussa on LUT.
  • Rahoitus tulee Euroopan Unionista, Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelman kautta sekä Pietarin ja Helsingin kaupungilta.
  • Hankkeen kokonaiskustannus on 790 301 €.
  • Hankkeessa toteutetaan rajat ylittävää yhteistyötä Venäjän ja Suomen välillä. Hanke asemoituu myös Venäjän pitkän tähtäimen, vuoteen 2020 saakka kestävän sosio-ekonomisen kehittämisen toimintaohjelmaan.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium toteuttaa hankkeessa Democenter-toiminnan kautta työpajoja ja seminaareja asukkaille, yrityksille sekä kaupungin viranhaltijoille. Lisäksi kartoitusvaiheessa tehdään kyselytutkimuksia, joilla kartoitetaan hyödyntämiskohteita eri teknologioille. Tiedonvaihdon osalta järjestetään teknologiaa ja osaamista esitteleviä näyttelyitä. Myös hackathon-tapahtumien osalta tehdään vierailuja oman osaamisen ja ratkaisujen levittämiseksi kumppaneiden keskuksiin sekä näyttelytiloihin. Hackthonien osalta keskeinen tapahtumapaikka on Kaapelitehtaan Vekotinverstas sekä Pietarissa IAC:n toimipisteet.

Projektin hyödyt Helsingille

Hanke vahvistaa kaupunkistrategiassa sekä digistrategiassa mainittuja tavoitteita palveluiden kehittämisestä. Helsinki haluaa olla maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi ja kehittää yhteensovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskeskeisiä palveluja yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa.

Käytännössä tiedonvaihdon ja osaamisen jakamisen ansiosta kaupungilla on erinomaiset mahdollisuudet saada potentiaalisia uusia osaajia ja yrityksiä alueelleen, saada parasta tietoa muun muassa lohkoketjutekniikan soveltamisesta sekä jakaa omaa SmartCity osaamista sekä osallistavan kehittämisen taitoja lähialueelle. Ilmanlaatuhankkeiden kautta syntynyt osaamisen aktivointi ja tiedon jakaminen lähialueille mahdollistaa myös kestävän ilmastokehityksen tulevaisuudessa.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki marketing

Lisätietoja

Pekka Niskasaari

Projektipäällikkö


#hope
puh. +358 40 585 9110
pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Aki Salminen

Tekninen projektisuunnittelija


#vekotinverstas #gadgetworkshop #iot
puh. +358 44 024 2895
aki.salminen(at)forumvirium.fi

Suvi Vähä-Sipilä

Projektisuunnittelija


puh. +358 40 053 2686 suvi.vaha-sipila(at)forumvirium.fi

Liity CroBoDDIT-projektin postituslistalle

Liity tilaajaksi niin pidämme sinut ajan tasalla CroBoDDIT-projektin kuulumisista.


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.