Uusia kasvoja Forum Virium Helsingissä

Markkinointisuunnittelija Anne-Mari Sandell

Anne-Mari Sandell aloitti 21.9.2009 Terveellinen kaupunginosa -ohjelman markkinointisuunnittelijana. Ohjelmassa kehitetään ja testataan hyvinvointiin liittyviä sähköisiä palveluja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Anne-Mari hoitaa ohjelman ja sen yksittäisten projektien markkinointiviestintää sekä tiedotustehtäviä. Anne-Mari on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on aiemmin työskennellyt WSOYPro:ssa, Compaq Computerissa ja useassa mainostoimistossa. Forum Virium Helsinkiin Anne-Mari löytyi TalentGate-rekrytointiohjelman kautta.

Toimistoassistentti Taina Ingström

Taina Ingström aloitti Forum Virium Helsingissä toimistoassistenttina 29.9.2009. Tainan tehtävänä on toimiston kaikki avustavat työt ja monet juoksevat tehtävät, kuten matkavaraukset, palaverijärjestelyt, jäsenrekisterin hoito ja tilaisuuksien järjestäminen. Tainalla on kosmetologin, markkinointmerkonomin ja tradenomin tutkinnot. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Rautakirjassa. Forum Virium Helsinkiin Taina tuli TalentGate-rekrytointiohjelman kautta.

Viestintäpäällikkö Kaisa Eskola

Kaisa Eskola nimitettiin Forum Virium Helsingin viestintäpäälliköksi 5.11.2009. Kaisa vastaa Forum Virium Helsingin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Tehtäviin kuuluvat mm. verkkoviestintä, tiedottaminen, viestintämateriaalit sekä viestinnän suunnittelu ja raportointi. Kaisa on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta, pääaineenaan suomen kieli ja viestintä. Aikaisemmin Kaisa on työskennellyt mm. digitoimisto Franticissa projektipäällikkönä sekä mediaseurantayhtiö M-Brainissa palvelupäällikkönä ja media-analyytikkona.

Projektipäällikkö Ville Meloni

Ville Meloni aloitti Forum Virium Helsingissä 23.11.2009 osa-aikaisena projektipäällikkönä Helsinki Region Infoshare -projektissa. Projektin tavoitteena on avata Helsingin alueen seututietoa kaikkien käyttöön. Villen tehtävänä on hankkeen valmistelu, projektisuunnitelman teko sekä jatkorahoituksen varmistaminen. Ville on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, pääaineenaan markkinointi. Hän on aiemmin toiminut mm. Moviren, Starcutin ja TeliaSoneran projektinjohto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Projektikoordinaattori Elina Saarimaa

Elina Saarimaa nimitettiin Forum Virium Helsinkiin 1.1.2010 Managed Outcomes -projektin projektikoordinaattoriksi. Managed Outcomes on osa Euroopan unionin 7. tutkimuksen puiteohjelmaa ja siinä haetaan työkaluja Euroopan terveydenhuollon palvelujen parantamiseen tulevaisuudessa. Elina hallinnoi ja koordinoi projektia sekä hoitaa yhteydenpitoa ja raportointia Euroopan komission suuntaan. Elina on toiminut aiemmin mm. valtioneuvoston EU-sihteeristössä EU-asiantuntijana ja ollut mukana Suomen EU-puheenjohtajakauden hoidossa vuonna 2006.

Lue myös