Uusia kasvoja Forum Virium Helsingin toimistolla

Artikkelikuva: Uusia kasvoja Forum Virium Helsingin toimistolla

Forum Virium Helsingin tiimi on jälleen kasvanut uusilla, lahjakkailla työntekijöillä. Tervetuloa remmiin!

Juha Ahonen, lähetysteknikko
Juha Ahonen aloitti Stadi.TV:n lähetysteknikkona syyskuussa 2013. Ahonen kehittää Stadi.TV:n verkkosivuja sekä osallistuu toimituksen työhön kuvaajana ja editoijana. Hän on aiemmin työskennellyt kanavalla harjoittelijana ja kesätyöntekijänä.

Sari Koho, palveluohjaaja
Sari Koho työskentelee Käyttäjälähtöisiä palveluja ikäihmisille (KÄPI) -projektissa palveluohjaajana. Työssään Koho tapaa kotihoidon asiakkaita ja kartoittaa heidän nykyisiä palveluitaan. Tavoitteena on yhdessä miettiä uusia keinoja, jotka helpottaisivat arkea ja elämää kotona. Koho on ollut aiemmin 27 vuotta töissä Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa, pääosin vanhustyön parissa.
 
Sami Majaniemi, projektipäällikkö
Sami Majaniemi työskentelee Apps4Finland-kilpailun projektipäällikkönä vastuullaan vuoden 2013 kilpailun toteuttaminen ja jatkokehitys. Majaniemi on ollut mukana Apps4Finland-kilpailussa alusta asti, ensin kisaajana, sittemmin järjestäjänä ja kehittäjänä Suomen Verkkodemokratiaseurassa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Helsingin yliopistossa, Aalto yliopistossa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
 
Arend Oudman, projektipäällikkö
Arend Oudman aloitti Forum Virium Helsingissä projektipäällikkönä elokuussa 2013. Hän työskentelee osana Helsinki Region Infoshare -tiimiä, tehtävänään kerätä ilmakuvia ja karttatietoa, joita voitaisiin avata sovelluskehittäjien käyttöön. Oudman on aiemmin työskennellyt useita vuosia rakennusinsinöörinä Afrikassa ja Alankomaissa. Suomessa hän on aiemmin työskennellyt geologian tutkijana.
 

Joonas Pekkanen, Open Democracy Expert
Joonas Pekkanen toimii asiantuntijana EU-rahoitteisessa DCENT-hankkeessa. D-CENT tarjoaa kansanliikkeille ja järjestöille digitaalisia työkaluja vaikuttamiseen sekä osallistumiseen. Kehitettävä alusta on ilmainen, hajautettu ja epäkaupallinen vaihtoehto kolmannen sektorin toimijoille. Kansalaisaktiivi ja startup-yrittäjä Pekkanen on ollut perustamassa Avointa ministeriötä, joka edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia poliittiseen päätöksentekoon.
 
Kaisa Ruotsalainen, palvelumuotoilija
Kaisa Ruotsalainen työskentelee Forum Virium Helsingissä palvelumuotoilijana. Käyttäjälähtöisiä palveluja ikäihmisille (KÄPI) -projektissa kehitetään ja pilotoidaan ikääntyneiden kotona asumista helpottavia toimintatapoja. Ruotsalainen mm. kehittää palveluohjauksen toimintamallia ja kartoittaa ikäihmisten odotuksia palvelutarjonnalle. Ruotsalainen on aiemmin kehittänyt palveluja mm. Fiskars Oy:lle (Iittala) ja Helsingin kaupunginkirjastolle.
 
 

Lue myös