Uuden oppaan avulla kohti kestävää lähivirkistysmatkailua Helsingin saaristossa – lataa nyt

Artikkelikuva: Uuden oppaan avulla kohti kestävää lähivirkistysmatkailua Helsingin saaristossa – lataa nyt

Ihmiset ovat kuluneen vuoden aikana löytäneet lähiluonnon ja lähiluontomatkailun yhä tiiviimmäksi osaksi arkeansa.

Lisääntyvät kävijämäärät luontokohteissa edellyttävät yhä vastuullisempaa otetta ja kestävää virkistyskäyttöä tukevaa toimintaa niin kehittäjiltä kuin kävijöiltäkin. Uusi opas ja siihen liittyvä työkalu antavat käytännön keinoja kaupunkien lähellä sijaitsevien saarten kehittämiseen.

Koronaepidemian vahvistama kävijäpaine on huomioitava erityisesti myös kaupunkiluonnossa. Urban Eco Islands -projektissa on viimeisen kahden vuoden aikana kehitetty ja kokeiltu erilaisia keinoja edistää kestävää lähivirkistysmatkailua kaupunkien edustalla sijaitsevissa saarissa. Yhteisprojektiin osallistuivat Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Forum Virium Helsinki sekä Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö. Kokeilujen kohteena ovat olleet Helsingissä sijaitseva Vasikkasaari ja Aegnan saari Tallinnassa. Kokeilut tukevat Helsingissä toteutettavaa merellistä strategiaa, jossa uusia saaria avataan virkistys- ja matkailukäyttöön.

Kestävää virkistyskäyttöä tukevat uudet retkeilyrakenteet ja nettioppaat

Urban Eco Island –projektin aikana uudistettiin sekä Vasikkasaaren että Aegnan saaren retkeilyrakenteita, jotta kohteiden luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen voitaisiin taata kävijämäärien lisääntyessä. Kohteista on nyt tarjolla paremmin tietoa sekä paikan päällä olevissa opasteissa, että mobiilioppaissa. Vasikkasaareen voi nyt myös tutustua virtuaalikierroksen avulla jo etukäteen. Helsingin saarten vesiliikenneaikataulut löytyvät HSL:n Reittioppaasta, kun liikennöintikausi alkaa.

”Näyttää siltä, että lähiluontomatkailutrendi jatkuu myös tulevana keväänä ja kesänä. Nyt olemme saaneet uusia reittejä, opasteita, levähdyspaikkoja ja jätteenkeräysaseman rakennettua valmiiksi ennen kuin uusi sesonki tuo lisää kävijöitä saarille nauttimaan merellisestä lähiluonnosta”, iloitsee projektikoordinaattori Annika Harlio Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista.

Uusi opas apuna kestävän lähivirkistysmatkailun kehittämistyössä

Urban Eco Islands − opas kestävän lähivirkistysmatkailun kehittämiseen saaristossa -oppaassa kuvataan projektissa toteutettujen kokeilujen kautta, miten saariluontokohdetta voidaan kehittää niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin kestävästi. Kestävä luontomatkailu tarkoittaa tässä toimintatapaa, jossa kaikki saaren virkistyskäyttöä tukeva toiminta tähtää kohteen vastuulliseen käyttöön.

”Helsingin Vasikkasaari ja Aegnan saari Tallinnassa olivat hyvin erilaisessa vaiheessa niiden tarvitsemien kestävyyttä tukevien toimenpiteiden suhteen. Tämä auttoi meitä huomioimaan erilaisten saarikohteiden tarpeet juuri valmistuneessa oppaassa”, jatkaa Annika Harlio.

Kävijällä on tärkeä rooli saariluonnon suojelijana

Kävijän oma toiminta on yksi kestävän luontomatkailun tärkeimmistä lenkeistä. Vierailija voi tutustua kohteeseen oppaiden ja opasteiden avulla sekä etukäteen että paikan päällä, jolloin hän on tietoisempi kohteen erityispiirteistä ja luontoarvoista. Näin keväällä lintujen pesimäaikaan koiran kiinnipitäminen on erityisen tärkeä teko saariluonnon hyväksi, samoin jokainen voi vaikuttaa kohteen kulumiseen pysymällä reiteillä.

Omakohtaisen kokemuksen on todettu lisäävän kävijän arvostusta paikallisia luonto- ja kulttuuriarvoja kohtaan. Yksi tapa kokemuksen vahvistamiseksi on lajien havainnointi luonnossa liikkuessa. Urban Eco Islands -projektissa kokeiltiin kävijöiden ja kouluryhmien kanssa iNaturalist-lajintunnistussovellusta, jossa tekoäly ja muut käyttäjät auttavat kännykällä otettujen lajikuvien tunnistamisessa. Sovellus yhdistää havainnon paikkatietoon ja kokoaa käyttäjien havaintoja niin saarilta kuin muiltakin luontoalueilta.

Lataa opas: Urban Eco Islands − opas kestävän lähivirkistysmatkailun kehittämiseen saaristossa (pdf)

Helsingin kaupunki toimii pääkoordinaattorina kaksivuotisessa Urban Eco Islands -hankkeessa, jonka partnereita ovat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö. Hankkeen rahoittaja on European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic

Urban Eco Island logo

Kuva: Teemu Saloriutta

Lisätietoja

Kuva

Veli Airikkala

#urbanecoisland #urbanage
puh. +358 50 522 9985
veli.airikkala(at)forumvirium.fi

Kuva

Noora Reittu

puh. +358 40 848 1343
noora.reittu(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös