Tulevaisuuden hyvinvointipalveluita kehittämässä

Artikkelikuva: Tulevaisuuden hyvinvointipalveluita kehittämässä
Helsingin kauppakorkeakoulun auditorio oli lähes täynnä 16.6. seminaarissa, jossa pohdittiin tulevaisuuden hyvinvointia. Nyt keskityttiin ihmisiin: miten hyvinvointisektorin palveluita tulisi kehittää palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Erityisesti keskusteltiin ikäihmisten palveluista sekä asunnottomuudesta.
 
Seminaarin pohjusti Mari Patronen Tampereen kaupungilta. Hän esitteli Palvelutoria, joka tukee ikäihmisten asumista kotona. Kyseessä on keskitetty neuvontapiste, josta ihminen ohjataan kaikkien palveluiden piiriin.
 
”Sloganimme on Kaikille sopivasti toisin. Palvelutori tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Haluamme auttaa ihmisiä itse löytämään ratkaisuja elämäänsä. Varhaisen vaiheen ohjaus ja opastus kantaa pitkälle”, Patronen toteaa.
 
Palvelutorin taustalla on vuonna 2009 lanseerattu Kotitori, joka on ollut menestys. Sitran tuella Palvelutorista on tarkoitus kehittää yleinen ja levitettävissä oleva toimintatapa kuntiin. Syksyllä paikallisempia neuvontapisteitä avataan myös Tampereen keskustan ulkopuolelle.
 
Mummoa ei jätetä!
 
Mäntsälässä puolestaan on kehitetty paikallisiin oloihin sopivaa hoivamallia, jonka kohteena yli 75-vuotiaat kotona asuvat ikäihmiset ja heidän omaisensa. Miten ihmiset löytäisivät kaikista erilaisista hoivavaihtoehdoista, tarjoajista ja ratkaisuista yhdistelmän, joka toimii parhaiten juuri nyt?
 
Tähän kysymykseen on etsitty vastausta yhteistyöhankkeessa nimeltä Onnellinen vanhuus optimikustannuksilla. 
 
”Hankkeen toimijoiden oli ensin vähän vaikea löytää yhteistä säveltä. Mutta kun keskiöön otettiinkin ihminen – vanhus –  keskustelun sävel muuttui. Ajatukset kiteytyivät toteamukseen Mummoa ei jätetä. Motiiviksi tulikin onnellisuus – miten tavoittaa onnellinen vanhuus optimikustannuksilla. Tästä syntyi varsinainen yhteistyö ja tulokset”, kertoi Seppo Huovila Plusmoresta.
 
Hanketta toteutti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhteistyössä Mäntsälän kunnan, järjestöjen ja yrittäjien kanssa.
 
Toivoa paremmasta
 
Erilaiset palvelut ja niiden saatavuus ovat tärkeä tuki ikääntyneille, jotta he voivat jatkaa asumista kotona. Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ovat kokeilleet, miten palveluiden löytämistä ja saatavuutta voisi helpottaa. 
 
”Kehitimme ja käytännössä testasimme tapoja, joiden avulla varmistetaan, että ikääntynyt saa kotona asumisensa tueksi tarvitsemansa avun ja palvelut. Lähtökohtana olivat ihmisten omat tarpeet. Jo ylipäätään tämä lähestymistapa herätti ihmisissä toivoa paremmasta. Teimme palveluohjausta 39 asiakkaalle”, kertoo Annukka Rautopuro Forum Virium Helsingistä. 
 
Projektin palveluohjaajat kiersivät asiakkaiden kotona selvittämässä heidän henkilökohtaisia tarpeitaan. Työn tueksi kehitettiin tehtäväkirja, jolla asioita käytiin läpi.
 
”Palveluohjaaja katsoo tilannetta kokonaisuutena. Hän auttaa sopivan avun ja tuen löytämisessä. Tarvittaessa palveluita voidaan ostaa myös muualta kuin julkiselta puolelta. Joillekin asiakkaille palveluohjaaja saattoi olla aivan olennainen apu asioiden hoitamisessa”, kertoo Forum Virium Helsingin Kaisa Ruotsalainen.
Tehoaako palveluohjaus?
 
Voisiko rekisteritutkimuksella saada todennettua palveluohjauksen tehoa ja vaikutuksia asunnottomuuden ehkäisyn osalta? Tätä tutkittiin Tiedolla johtaminen asunnottomuuden ehkäisyssä -projektissa, jonka toteuttivat Culminatum Innovation, Espoon ja Vantaan kaupungit, Espoon Järjestöjen Yhteisö ja Nuorisoasuntoliitto. 
 
Tutkimuksen tekeminen ei ollut yksinkertaista. Tietoja jouduttiin keräämään monesta eri rekisteristä. Luotettavien tulosten saaminen edellyttää tutkijalta paljon: hänen tulee tuntea aineiston syntytapa ja kyettävä arvioimaan poiminnoista tulevia tuloksia. Erityisesti perheiden tutkiminen oli haastavaa.
 
”Kaikki kulminoituu siihen, miten tieto kertyy, mikä on eri tahoilla kirjaamistapa. Nyt itse kukin kirjaa asioista vain ne tiedot, joita käyttävät omiin tarkoituksiinsa”, totesi Jussi Sorsimo Culminatum Innovationista. 
 
Tilaisuus oli loppuseminaari KÄPI – Käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita hyvinvointisektorille – ennakoivat ja osallistavat toimintamallit julkisissa hankinnoissa -projektikokonaisuudelle, jota koordinoi Culminatum Innovation. Kokonaisuuden osahankkeissa käyttäjälähtöisiä palvelumalleja ja hyvinvointipalveluita kehitettiin sekä tutkittiin useasta eri näkökulmasta. Projekteja toteuttivat Culminatum Innovation, Forum Virium Helsinki ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Rahoittajana on ollut Euroopan aluekehitysrahasto.
 
Lataa seminaarin materiaalit täältä:
https://forumvirium.fi/tapahtuma/tulevaisuuden-hyvinvointi-kayttajalahtoisyytta-ja-vaikuttavuutta-palveluihin-seminaari-166
 
 

Lue myös