Tulevaisuuden digiosaajille eväitä peruskoulusta

Artikkelikuva: Tulevaisuuden digiosaajille eväitä peruskoulusta

Entäpä jos peruskoulussa opeteltaisiin pelien ja verkkopalvelujen tekemistä tai ohjelmointia? Voisiko kouluyhteisö itse kehittää tarvitsemiaan digitaalisia palveluja? Helsingin, Lappeenrannan ja Turun kaupunkien yhteisessä Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hankkeessa on käynnistetty pilotteja, joissa kouluihin on autettu syntymään uusia mediatyöryhmiä, valinnaisaineita, kerhotoimintaa ja näiden toimintaa tukevia sähköisiä ratkaisuja. 

Torpparinmäen peruskoulussa Helsingissä käynnistyi syyslukukauden alussa täysin uudenlainen valinnaisaine, joka ideoitiin oppilaiden kanssa viime keväänä. Vuoden mittaisella kurssilla oppilaat opiskelevat pelikehitystä, ohjelmointia ja tapahtumatuotantoa. Kurssin sisällön lisäksi myös toteutustapa on ainutlaatuinen, sillä opettaja saa työparikseen digialan ammattiosaajan. Kurssi konkretisoi loppukeväästä syntyneen Helsingin kaupungin opetusviraston, nuorisoasiankeskuksen pelitalon, valtakunnallisen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verken, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteenlaitoksen, Suomen elektronisen urheilun liiton ja Forum Virium Helsingin verkostoyhteistyön sekä yhteisen tavoitteen peruskoulun digiosaamisen kehittämisestä. Hankkeessa mukana olleet ovat kiitelleet kouluja niiden notkeasta reagoinnista ja ihailleet henkilökunnan heittäytymiskykyä uusiin kokeiluihin. Syksyn mittaan valinnaisainepilotti on saamassa täydennystä vastaavasta koulun iltapäivätoimintakokeilusta.
 
Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hanke pääsee syyslukukaudella täyteen vauhtiin kaikissa kehittämiskaupungeissa ja hankkeen pilottikouluissa. Keskeinen osa digitaalisessa toimintaympäristössä toimimista on yhteistyö erilaisten osaajien kanssa – avoimuus ja oppilaslähtöinen eteneminen ovat tärkeitä elementtejä. Lasten ja nuorten digitaalinen elämäntapa tuo esiin heidän rooliaan erilaisten palvelun kuluttajina. Täysivaltainen digiosallisuus on kuitenkin myös ymmärrystä siitä, mitä palvelujen pinnan alla on ja miten erilaisia digitaalisia maailmoja luodaan ja otetaan käyttöön palvelemaan omia tai yhteisiä intressejä. 
 
Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut on Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen Saimaan mediakeskuksen, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen TOP-keskuksen sekä Forum Virium Helsingin yhteisprojekti, jossa kehitetään käyttäjälähtöisesti uusia yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta tukevia toimintamalleja ja palveluja osaksi koulun arkea. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Etelä-Suomen aluekehitysrahasto.
 
 
http://yhteisollinenkoulu.posterous.com
 

Lue myös