Terveellinen kaupunginosa: Roihuvuoren nuorisotalon piha kaikenikäisille

Terveellinen kaupunginosa -ohjelma haluaa parantaa Herttoniemen alueen asukkaiden arkea eri tavoin. Asukkaat ovat olleet suunnittelemassa Roihuvuoren nuorisotalon pihasta yhteistä tilaa kaikenikäisille.

Helsingin Herttoniemen alueen lähiliikuntaolosuhteet käytiin viime syksynä läpi ja arvioitiin Nuori Suomi ry:n kartoitusmallin avulla. Kartoitus tehtiin osana Terveellinen kaupunginosa -ohjelman Lähiliikuntaolosuhteet-projektia. Roihuvuoren nuorisotalon pihan todettiin tarvitsevan kunnostamista, joka aloitettiin keväällä suunnitteluvaiheella. Suunnitteluun osallistui eri-ikäisistä roihuvuorelaisista koostuneita työryhmiä, jotka ideoivat parannuksia piha-alueelle.

Tavoitteena on, että pihasta tulee yhteinen tila eri sukupolville, jolloin sitä voisivat hyödyntää nuorisotalon asiakkaiden lisäksi myös päiväkodin ja vanhusten palvelukeskuksen asiakkaat sekä muut alueen asukkaat.

Suunnittelua koordinoi Suomen Akatemian Osallistuva paikallisyhteisö -hanke, ja sitä veti arkkitehti Heikki Kukkonen.

Lisätietoja Roihuvuoren nuorisotalon pihan suunnittelusta 

terveellinenkaupunginosa.fi

Lue myös