Teknologiavaikuttaja Corbett: Kansalaiset mukaan julkishallinnon kehittämiseen

Forum Virium Helsinki isännöi huhtikuun alussa yhdysvaltalaisen sosiaalisen median osaajan, Peter Corbettin Helsingin-vierailua. Vierailun tavoitteena oli verkostoituminen suomalaisten kollegoiden kanssa sekä yhteistyömahdollisuuksien katsastaminen.

Peter Corbett johtaa kotikaupungissaan iStrategy Labs -markkinointitoimistoa, jonka erikoisalana on interaktiivinen digitaalinen nettimarkkinointi. Yritys hyödyntää sosiaalista mediaa asiakkaan viestin levittämiseen internetissä. Tuore esimerkki iStrategy Labsin projekteista on Apps for Democracy -kilpailu, jossa uusia teknologiainnovaatioita haettiin tavallisilta washingtonilaisilta. Kilpailussa käytettiin Washingtonin paikallishallinnon keräämiä tietoja ja kehitettiin niiden perusteella avoimia sovelluksia, jotka hyödyttävät sekä kansalaisia että hallintoa.

– Kuukauden kestänyt kilpailu tuotti 47 sovellusta, joiden arvoksi arvioitiin 2,6 miljoonaa dollaria. Voittajille jaettiin yhteensä 20 000 dollarin arvoiset palkinnot. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kaupungin hallintoviranomaiset antoivat avoimesti kaupungin tietoja kansalaisten käyttöön, Corbett kertoo. – Nämä tiedot kuuluvat kansalaisille, eivät vain julkishallinnolle.

Lisää verkostoitumista yrityksille

Corbettin viikon pituisen vierailun kehyksenä toimi Helsingin kaupungin Invitation to Helsinki. Sen merkeissä kaupunkiin saapui Washington D.C.:stä kaikkiaan 12 eri alojen huippuasiantuntijaa. Corbettin vierailun runko muodostui tapaamisista pääkaupunkiseudun digialan yrittäjien kanssa. Hänellä oli puheenvuoro myös Mediapäivillä.

– Viikko oli hyvin kiinnostava – start up -yrityksiä näyttää olevan riittämiin ja digiprojektien kirjo on runsas. Toiminta rajoittuu tosin Suomeen ja EU:n alueelle, mikä rajoittaa näköaloja, Corbett toteaa. – Mielestäni tarvittaisiin myös enemmän seminaareja ja muita tapahtumia, joissa he voisivat tavata toisiaan ja verkostoitua.

Corbettin mukaan trendinä on nyt useammassakin maassa se, että julkishallinto avaa tietojaan erilaisten hyötysovellusten laatimiseksi. Hän kertoo, että Yhdysvalloissa lähdettiin liikkeelle paikallistasolta, mutta harpattiin mittava askel eteenpäin, kun Vivek Kundra aloitti Valkoisen talon tietohallintojohtajana. Uudistusmielinen Kundra on tullut tunnetuksi hallinnon läpinäkyvyyden puolestapuhujana.

Yhteisö ajaa hallinnon tehostamista

Peter Corbett on ollut perustamassa Government 2.0 Club -yhteisöä, jonka jäseninä on sekä kansalaisia että liike-elämän ja hallinnon edustajia. Yhteisö kehittää sosiaalisen median työkaluja ja Web 2.0 -tekniikoita hyödyntäviä ideoita ja ratkaisuja, jotka tekisivät julkisesta hallinnosta tehokkaampaa ja kehittäisivät sen yhteistyövalmiuksia.

– Haluamme näyttää jatkossakin, miten kansalaislähtöistä teknologiaa voi käyttää niin, että myös hallinto hyötyy siitä. Näin säästetään julkisia varoja, ja ne voidaan laittaa johonkin toiseen kohteeseen.

Media-hankealueesta Forum Virium Helsingissä vastaava tuottaja Helena Hyvärinen toteaa, että FVH:ä kiinnostaa Corbettin Apps for Democracy -projektin jalkauttaminen Suomeen. – Demokratia 2.0 -ajattelu ja kansalaislähtöinen vaikuttaminen yhdistettynä Living Lab -metodiin on hyvä pohja yhteistyölle, Hyvärinen uskoo. Hän kertoo, että jatkosuunnitelmia hiotaan myös vastavierailulla Washingtoniin, joka ajoittuu toukokuun loppupuolelle.

Toukokuun ajan washingtonilaisten vieraiden Helsingin-kokemukset ovat esillä Suomen suurlähetystössä Washingtonissa. MyHelsinki-näyttely toteutetaan yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun kanssa.

Peter Corbettin Helsingin-tunnelmia MyHelsinki-sivuilla


Lisätietoa Corbettin työstä:

http://www.istrategylabs.com
http://www.appsfordemocracy.org
http://transparencycamp.eventbrite.com
http://gov20camp.eventbrite.com
http://www.istrategylabs.com/dcs-un-incubator-and-a-call-for-your-input/

Teksti: Leena Koskenlaakso, Maija Jokiniemi

Lue myös