Tekninen asiantuntija, PowerBI

Artikkelikuva: Tekninen asiantuntija, PowerBI

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Teemme Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupunkilaisten kanssa. Yrityksemme kasvaa ja palkkaamme:

TEKNINEN ASIANTUNTIJA, PowerBI

Digitaalinen kaksonen on yksi Helsingin datastrategian avainalueista. Kaupungin 3D -malli on kansainvälistä kärkeä ja sen osana on toteutettu muun muassa aurinkoenergian tuottopotentiaalin mallinnus sekä energiatehokkuuden edistämiseen kannustava Ilmastoatlas-palvelu. Digitaalinen kaksonen ei siis ole visualisointityökalu vaan enemmänkin integraatioalusta, joka kokoaa paikkatietokohteisiin erilaisia tietolähteitä jotka yhdessä tuottavat käyttäytymistä ohjaavaa tai palvelujen johtamista tukevaa tietoa. Digitaalisen kaksonen on tiedolla johtamisen perusta ja sen avulla yhteen koottua tietoa halutaan tehdä näkyväksi paitsi karttanäkymän, myös visualisointien kautta.

Teknisen asiantuntijan tehtävässä on mahdollisuus kokeilla ja soveltaa uusia teknologioita tuottaen demoja ja palvelupilotteja kaupungin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta kaikista teknologioista, mutta kiinnostus dataputkien kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja hyödyntämiseen tilannekuvana tai visualisointina on työn ytimessä. Kehittyvä kaupunkiyhteinen tietoallas (Azure Data Lake Gen2) tarjoaa työlle pohjan ja ajantasaisen datan osalta käytössä on Apache Kafka siihen liittyvine mikropalveluineen. Azure Data Factory ja Power BI Dataflows sekä Python/Flask -mikropalvelut ovat käytettävissä tiedon jalostamiseen. ETL ja RPA -kokemus auttavat vanhojen tietojärjestelmien integrointitarpeissa.

Muu frontend-kehityskokemus (esim. React, React Native ja Bootstrap) on vahva etu. Paikkatieto-osaaminen esim. QGIS tai ArcGIS on myös eduksi. Kyky ja kokemus hahmottaa liiketoimintaprosesseja ja niihin liittyviä osapuolia auttaa ymmärtämään tiedon visualisoinnin vaatimukset ja tällaisia prosesseja on hyvä osata myös mallintaa ja dokumentoida. Hyvät fasilitointi- ja yhteistyötaidot auttavat hallitsemaan ja kokoamaan käyttäjien odotuksia.

Tehtävä edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2022 saakka.

Tarjoamme näköalapaikan kansainvälisen älykaupunkikehityksen huipulle, itsenäisen ja monipuolisen työn sekä mukavan ja kannustavan työyhteisön Helsingin ydinkeskustassa.

Hakuaika on päättynyt. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Lisätietoja

Kuva

Timo Ruohomäki

#IoT #data
puh. +358 40 661 5500
timo.ruohomaki(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös