Tekes ICT SHOK tilaisuuden esitykset verkossa

Tekes ja tieto- ja viestintäteknologia-alan strategisen huippuosaamisen keskittymän (ICT SHOK) toimintaa koordinoiva TIVIT Oy järjestivät tilaisuuden, joka loi katsauksen Tekesin ICT-alueen ohjelmien ja ICT SHOKin tutkimusohjelmien tilanteeseen sekä vuoden 2009 tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Tilaisuudessa selvennettiin myös käynnistyvien ICT SHOKin tutkimusohjelmien ja Tekesin keskinäistä roolia rahoituksessa. Esitykset ovat pdf-formaatissa.

Esitykset voi ladata Tekesin sivulta .

Lue myös