Tärkeitä avauksia Forum Virium Helsingin toiminnalle

Vuonna 2009 Forum Virium Helsingin toiminta laajeni merkittävästi. Vuoden lopussa käynnissä oli kaiken kaikkiaan 23 projektia viideltä hankealueelta: Älykäs kaupunki, hyvinvointi, oppiminen, media sekä innovaatioyhteisöt.

Hankeyhteistyö Helsingin kaupungin hallintokuntien kanssa lisääntyi. Tämä tasoitti osaltaan tietä tälle vuodelle, jona toimintavolyymin odotetaan melkein kaksinkertaistuvan. Viime vuoden liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa.

”Taloutemme on pysynyt hyvin tasapainossa, ja yhteisö on kehittynyt suotuisaan suuntaan yleisestä talouden taantumasta huolimatta”, Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen toteaa.

Julkistieto auki ja laajemmin käyttöön

Julkisen tiedon avaaminen nousi Forum Virium Helsingin toiminnassa hyvinkin ajankohtaiseksi vuonna 2009. Yritys edisti aktiivisesti pääkaupunkiseudun open data –yhteistyötä ja oli mukana järjestämässä ensimmäistä Kansalaisosallistujan työkalut –kilpailua. Siinä ideoitiin uusia käyttötapoja julkishallinnon tuottamalle tiedolle. Kilpailu oli menestys. Tänä vuonna ideointi järjestetään uudelleen, nyt Suomen verkkodemokratiaseuran vetämänä.

”Julkistiedon avaaminen hyödyttää niin kansalaisia, kuntia, tutkimustahoja kuin yrityksiäkin – auttaahan se luomaan uusia palveluja ja liiketoimintaa. Euroopan komission arvion mukaan julkisen tiedon arvo liiketoiminnalle on noin 27 miljardia euroa vuodessa”, sanoo Eskelinen.

Tärkein avoimen tiedon avaus on Helsinki Region Infoshare. Kolmivuotisessa projektissa avataan seututietoa yhdessä Helsingin kaupungin Tietokeskuksen ja metropolialueen kuntien kanssa. Helsingin seutua tai sen osia kuvaava tieto kootaan verkkoon sivustolle, josta se helposti löydettävissä ja käytettävissä. Palvelu kokoaa yhteen tietovarannot, minkä jälkeen kansalaiset ja yritykset voivat luoda datan pohjalta uusia palveluja. Helsinki Region Infoshare on mukana työvoima- ja elinkeinoministeriön KIITO-toimenpideohjelmassa. Hankkeen etenemistahti on ripeä, verkkopalvelun beta-versio julkaistaan jo tänä vuonna.

Kaupunkilaiset ja käyttäjät keskiössä

Käyttäjäkeskeinen innovaatiomalli muodostaa Forum Virium Helsingin toiminnan perustan. Suurin tosielämän testilaboratorio on Herttoniemen alueelle sijoittuva hyvinvoinnin Terveellinen kaupunginosa –ohjelma, jossa on käynnissä 13 osahanketta. Ohjelma siirtyi vuoden 2009 lopussa kehitysvaiheesta kaksivuotiseen käyttöönotto- ja levitysvaiheeseen. Samalla hankkeen koordinointi ja viestintävastuu siirtyi Helsingin kaupungin Terveyskeskukselle Forum Virium Helsingin keskittyessä sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Viime vuonna pohjustetuista hankkeista Stadi.TV aloittaa toimintansa tänä vuonna. Kyseessä on uusi, paikallinen kaupunkikanava, johon käyttäjät tuottavat sisältöjä ammattilaisten rinnalla. Kanavalla näytetään kaupunkilaisten kuvaamia videoita ja toimituksellista TV-kanavaa. Kaupunkilaiset myös osallistuvat kanavan konseptointiin. Kaupungissa Stadi.TV tulee näkymään laajalti – televisiossa, verkossa, netti-TV:ssä ja mobiililaitteissa. Ohjelmat ovat katsottavissa sekä perinteisessä kanavaformaatissa että katsojan valinnan mukaan on-demand-mediana.  Palvelu syntyy kaupunkilaisten, Forum Virium Helsingin, Arcada-ammattikorkeakoulun, mediakulttuuriyhdistys m-cultin, Elisan ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Helsingin World Design Capital -vuosi 2012

Marraskuussa 2009 Helsinki nimitettiin vuoden 2012 World Design Capitaliksi. Forum Virium Helsinki oli tiiviisti mukana hakemuksen teossa. Vuoden teemana on Open Helsinki – Embedding Design in Life. Teema lähestyy muotoilua laajasti. Design nähdään keinona löytää käyttäjälähtöisiä ratkaisuja arjen tilanteisiin. Sen ajatellaan myös vauhdittavan kaupungin sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kehitystä. Puhutaan paremmasta arjesta. Helsingin designpääkaupunkivuoden ja Forum Virium Helsingin ja tavoitteet vastaavat monelta osin toisiaan. Tämän johdosta Forum Virium Helsinki rakentaa strategista yhteistyötä World Design Capital 2012 Helsingin kanssa.

Lue myös