Tarjouspyyntö innovatiivisen kiertotalousratkaisun kehittämisestä

Artikkelikuva: Tarjouspyyntö innovatiivisen kiertotalousratkaisun kehittämisestä

CircularPSP-hanke kutsuu toimittajia kehittämään ja tarjoamaan innovatiivista kiertotalouden ratkaisua.

CircularPSP kutsuu toimijoita kehittämään innovatiivista kiertotalouden ratkaisua, jonka avulla kunnat ja niiden henkilökunta sekä alueella toimivat yritykset voisivat käyttää kiertotalouden toimintatapoja aiempaa tehokkaammin. Tavoitteena on lisäksi saada tuotteita ja palveluita kunnallisille hankintayksiköille tarjoavat yritykset esittelemään ja tarjoamaan ratkaisujaan kiertotalouden toimintatavat huomioiden.

Kehitettävän ratkaisun tarkoituksena on tarjota erityisesti kaupunkien ja kuntatoimijoiden yksittäisille hankintahenkilöille käyttöön tietoja, taitoja, kiertotalouden oppeja, opastusta ja koulutusta, joiden avulla he voivat noudattaa toiminnassaan kiertotalouden periaatteita laajemmin ja tehokkaammin sekä muuttaa ajattelutapaansa kiertotalouden mukaiseksi.

Tarjoukset on toimitettava 1.4.2024 klo 18.00 mennessä. Voit lukea tarkemmat tiedot ja ladata tarjousasiakirjat täältä.

Kahdeksan suurta kiertotalouskaupunkia mukaan lukien CircularBerlin ja ReLondon, ovat yhdessä kehittäneet tarjouskilpailun niin, että se heijastaa kaupunkien yhteisiä haasteita kohti laajaa ja järjestelmällistä kiertotalouden periaatteiden käyttöönottoa.

Kaikki tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat ja tiedot löytyvät osoitteesta circularpsp.eu/tender.

Verkostoidu kilpailua varten

Muistathan, että mahdollisuudet kilpailussa onnistumiseen ovat paremmat verkostoitumalla. Käytössänne on hankkeen Matchmaking-alusta, jossa voi etsiä kumppaneita Suomesta ja muualta.

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Partners

Lisätietoa

Projektipäällikkö Pekka Niskasaari

Pekka Niskasaari
Projektipäällikkö
+358 40 585 9110
pekka.niskasaari@forumvirium.fi

Lue myös