Stats4Finland-kehittäjätyöpaja 5.9.2012

Artikkelikuva: Stats4Finland-kehittäjätyöpaja 5.9.2012

Avoimien tilastoaineistojen, mm. StatFin ja Eurostat, käyttöön keskittyvä Stats4Finland-kehittäjätyöpaja järjestetään keskiviikkona 5.9 klo 13.00-18.00 Forum Viriumin tiloissa, Katariinankatu 3, Helsinki. Tämä työpaja järjestetään suomeksi.

 
OHJELMA
 
 
13:00 Olli Rinne (Apps4Finland 2012): Tervetuloa, GitHub-koodijaon esittely
 
 
13:20 Hami Kekkonen (Helsingin kaupungin tietokeskus): Helsinki etsii tilastodatan esittämistapoja
 
 
13:30 Jussi Melkas (Tilastokeskus): Tilastoalan peruskäsitteet ja teorian jäsentäminen
 
14:15 Markku Huttunen (Tilastokeskus): Tilastokeskuksen aineistot
 • StatFin-tietokannan aineistot
 • aineistojen käyttöoikeudet
 
14:30 Veli-Matti Jantunen (Tilastokeskus): Tilastokeskuksen tilastodatan tiedostomuodot
 • px-tiedostoformaatti ja metadata
 • moniulotteinen tilastotaulukko (kuutiomalli)
 • PX-Edit-ohjelma
 • CSV ja XML-rajapinnat
 
15:15 tauko
 
 
15:35 Kim Huuhko (Tilastokeskus): case Eurostat
 • Eurostatin rajapinta
 • Case: Näin Tilastokeskus käyttää Eurostatin avoimia aineistoja
 • muita kansainvälisiä tiedontarjoajia
 
16:10 Jussi Arpalahti (Tilastokeskus): Tilastokeskuksen avointen aineistojen hyödyntäminen; interaktiivisia esimerkkejä
 • IPython
 • Google Charts
 
17:20 Loppukeskustelu
 
 
OSALLISTU VERKOSSA
Työpajaan on mahdollisuus osallistua myös verkon välityksellä seuraamalla realiaikaisia videoesityksiä osoitteessa http://www.bambuser.com/channel/apps4finland sekä kirjoittamalla kysymyksiä tilaisuuteen jo etukäteenkin osoitteessa: http://muistio.tieke.fi/stats4finland-workshop.
 
Apps4Finlandin sivuilla julkaistaan tilaisuuden jälkeen  linkit työpajan esitysmateriaaliin, videot, kalvot ja koodiesimerkit, 
 
Työpajan pääyhteistyökumppanina on Tilastokeskus .

Aika: 09/05/2012 – 13:00 – 18:00 – 09/05/2012 – 13:00 – 18:00
Paikka: Forum Virium Helsinki, Kirjasto, Katariinankatu 3

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=878474&chk=B6SVEDR8

Lue myös