Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

Massadata ja omadata (MyData) ovat nopeasti kehittyviä tiedon hyödyntämisen osa-alueita. Massadatasta synnyttää liiketoimintaa eri toimialoille ja sitä voidaan hyödyntää julkisten palvelujen tuottamisessa. Henkilökohtaisen tiedon hallinta ja suojaaminen on tärkeää massadatan ja digitalisaation hyödyntämisessä. 
 
LVM haluaa selvittää massadatan hyödyntämismahdollisuuksia, ja on käynnistänyt Etlan johtamana selvityksen, jossa ovat mukana Forum Virium Helsinki, Business Law Finland ja MDI.
 
Selvitys kytkeytyy kuuden suurimman kaupungin yhteisen 6Aika -strategian Avoimen datan kärkihankkeeseen. Hanke toteutetaan nopealla aikataululla siten, että ensimmäiset tulokset ovat käytössä vuoden lopussa, ja lopullinen raportti alkuvuodesta 2016. 
 
Massadata-työpajat
 
Osana selvitystä järjestetään suurimmissa suomalaiskaupungeissa työpajat, joissa pohditaan massadatan mahdollisuuksia ja haasteita erityisesti omadatan näkökulmasta, yhtenä kohdealueena liikkuminen palveluna (MaaS – Mobility as a Service). 
 
Oulun työpaja järjestetään Arctic Challenge Finland –gaalan yhteydessä 24.11. klo 10 – 12. Ilmoittautuminen: https://www.eventbrite.co.uk/e/tyopaja-m3-massadata-mydata-maas-tickets-19599557805
 
Tampereen työpaja järjestetään seuraavana päivänä Open Tampere Challenge –gaalan yhteydessä 25.11. klo 12 – 14. Ilmoittautuminen:
 
Helsingin työpaja järjestetään 4.12.2015 klo 8:30-11:45 REDI Living Labissä / Puhdistamo (Kaasutehtaankatu 1) EIT Digitalin ja Forum
VIrium Helsingin organisoiman Street Smart Retail -hankkeen työpajan osana. Helsingin työpaja on valitettavasti täyteen varattu.

 
Selvitys tuottaa hallitukselle tietoa massadatan taloudellisista vaikutuksista, liiketoimintapotentiaalista ja kehittämisen esteistä. Kysessä ovat isot asiat; kuka omistaa meidän yksityisen tietomme, keneen voimme luottaa tiedon hallinnassa, tarvitsemmeko lakeja vai työkaluja – vai molempia? Työpajoissa on todellinen mahdollisuus vaikuttaa suomalaiseen innovaatiopolitiikkaan.
 

Aika: 11/24/2015 (Koko päivä) – 12/04/2015 (Koko päivä) – 11/24/2015 (Koko päivä) – 12/04/2015 (Koko päivä)
Paikka: Oulu, Tampere, Helsinki

Lue myös