Kaupunki kohtaa muotoilun –keskusteluilta Lasipalatsissa 16.9.2013

Artikkelikuva: Kaupunki kohtaa muotoilun –keskusteluilta Lasipalatsissa 16.9.2013
Keskusteluillan teemana: 
Miksi lapsia ja nuoria kannattaisi ottaa tiiviimmin mukaan koulujen toiminnan suunnitteluun? Miten muotoilun menetelmät auttavat tässä?
 
Keskustelun keskiössä ovat lasten ja nuorten osallistamisen menetelmät. Illassa keskustellaan millaisia tuloksia osallistamisella on saatu aikaan ennen muuta koulu- ja päiväkotiympäristöissä.
 
Vastauksia etsitään seuraaviin kysymyksiin:
 
– Millaisia menetelmiä muotoilu tarjoaa yhteissuunnitteluun? 
 
– Mitä osallistamiseen liittyvissä hankkeissa on saatu aikaan? 
 
– Miten onnistuneita kokeiluja voisi laajentaa muuallekin ja miten uudet menetelmät saataisiin helpommin osaksi normaalia toimintaa? 
 
– Onko muotoilun käytöllä vaikutuksia kustannuksiin, työtyytyväisyyteen tai hyvinvointiin? 
 
– Onko muotoilun avulla mahdollista saada aikaan ennaltaehkäiseviä palveluita tai toimintatapoja?
 
 
Keskustelua alustavat:
 
Minna Torppa, Forum Virium Helsingin projektipäällikkö, joka luotsaa eteenpäin Helsingin, Lappeenrannan ja Turun yhteishanketta Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut (YKÄ-hanke). 
 
Niko Riepponen, Espoon kaupunginpuutarhan ympäristömuotoilija, jolla on kokemuksia mm. päiväkotien ja koulujen pihojen yhteissuunnittelusta lasten ja nuorten kanssa (Muotoile!maa -hanke).
 
Pekka Toivanen, Muotohiomon toimitusjohtaja, joka on ollut mm. kehittämässä kouluruokailusta houkuttelevampaa Vantaalla (Kouluruokailu rokkaa -hanke).
 
_____________________________________
 
 
Tilaisuuden kesto on noin 1 – 2 tuntia ja siihen on vapaa pääsy.
 
 
Lue lisää:
 
www.luovakohtaamispaikka.fi
 

Aika: 09/16/2013 – 17:00 – 19:00 – 09/16/2013 – 17:00 – 19:00
Paikka: Kohtaamispaikka, Lasipalatsin 2.krs, Mannerheimintie 22-24, Helsinki

Lue myös