EU:n tutkimuksen 7.puiteohjelman infotilaisuus

Artikkelikuva: EU:n tutkimuksen 7.puiteohjelman infotilaisuus

Infotilaisuus perehdyttää EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman viimeisten hakujen erityispiirteisiin ja uusiin painotuksiin, jotka hakemuksissa on otettava huomioon. Iltapäivän rinnakkaisissa ryhmissä esittäytyvät 7. puiteohjelman eri osiot sekä yhteiset teknologia-aloitteet JTI:t. Yksi ryhmistä keskittyy yritysten kannalta tärkeisiin 7. puiteohjelman elementteihin.

Tilaisuus videoidaan. Voit siis seurata sitä omalta koneeltasi joko suorana lähetyksenä tai jälkikäteen. Esitystallenteet ovat nähtävillä EUTIn www.tekes.fi/eu -osoitteessa Tapahtumat-sivuilla. Linkki suoraan videolähetykseen julkaistaan tapahtuman sivuilla elokuun lopussa.

Aika: 4.9.2012 8:30-17:00

Paikka: Helsingin Messukeskus (Messuaukio 1, Helsinki)

Ilmoittautuminen tapahtumaan.
 
Seuraa esityksiä livenä verkossa 4.-5.9. https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/infopaiva2012/program
 
 
Lisätietoja:

EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma

Euroopan unionin tutkimuksen puiteohjelmat ovat väline tieteen ja teknologian rahoitukselle sekä Euroopan kilpailukyvyn nostamiselle. Puiteohjelmissa rahoitetaan pääosin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkostoja. Seitsemäs puiteohjelma ajoittuu vuosille 2007-2013.

Puiteohjelma tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille toimijoille. Osallistujana voi olla tutkimuslaitos, korkeakoulu, yritys, yksittäinen tutkija tai jokin muu tutkimusta tekevä tai hyödyntävä organisaatio, kuten liitto tai kaupunki. Rahoitettavat hankkeet valitaan Euroopan komissioon hakuajan puitteissa saapuneista hanke-ehdotuksista. Komission kutsumat eri alojen asiantuntijat arvioivat ehdotukset.

Suomessa puiteohjelmista tiedottaminen on keskitetty EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman www-sivuille. Sivuja päivittävät Suomen Akatemian ja Tekesin ohjelmista vastaavat asiantuntijat yhteistyössä sihteeristön kanssa.

 

Aika: 09/04/2012 – 08:30 – 17:00 – 09/04/2012 – 08:30 – 17:00
Paikka: Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Lue myös