Design Led Innovation –matka Lontooseen

Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki ja Culminatum Innovation järjestävät yhteistyössä Design Londonin kanssa Design Led Innovation -matkan Lontooseen 22.-24.9.2010.

Matkan tavoitteet ja hyödyt osallistujille

Design Led Innovation*) -matkan tavoiteet:

  • Tutustua Design Led Innovation -ohjelmaan luentojen, työpajojen ja case-esimerkkien avulla.
  • Käynnistää suomalaisille yrityksille ja julkisen sektorin virastoille strateginen uudistumisprosessi.
  • Yrityksille ja virastoille matka tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa tuote- ja palvelustrategiaansa sekä T&K-osaamista workshopeissa. 
  • Verkostoitua lontoolaisten muotoiluyritysten kanssa.
  • Vierailla designstudioissa ja samaan aikaan pidettävillä London Design Festivalin tapahtumissa.
  • Muotoiluyrityksille matka tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamistansa sekä käynnistää yhteisprojektin, jossa Design Led Innovation -ohjelma sovitetaan ja tuotteistetaan yhteistyössä muiden suomalaisten muotoiluyritysten kanssa suomalaisten yritysten ja julkishallinnon tarpeisiin. 

Matkalle valittavat yritykset saavat näkyvyyttä osaamiselleen jatkossa projektin tuloksia esiteltäessä. Syntyvää yritysverkostoa on mahdollista hyödyntää etsittäessä omaa osaamista täydentäviä palveluntarjoajia. Yhtenä tavoitteena on kehittää uusi suunnitteluajatteluun (design thinking) ja design-menetelmiin perustuva käyttäjälähtöisen kehittämisen ja johtamisen ohjelma.

Ohjelma, aikataulu ja kustannukset

Lontoon vierailu on suomalaisille yrityksille ja julkisen sektorin virastoille ns. kick-start jakso, joka tarjoaa eväitä strategiseen ajattelun kehittämiseksi. Lontoon matkan jälkeen organisaatioille avautuu mahdollisuus käynnistää pitkäkestoisempi uudistumisprosessi, jossa toimintatapoja, osaamista ja palveluita kehitetään paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja toimintaympäristöön sopivaksi.

Syyskuun vierailun ohjelmaa ei ole tässä vaiheessa täysin sovittu. Ennen matkaa järjestetään suunnittelutyöpaja, missä kolmen päivän ohjelman sisältöön ja tavoitteisiin on mahdollista vaikuttaa. Matkaan kuuluu Lontoon tulosten purkutyöpaja Helsingissä lokakuussa 2010.

Ohjelmasta ja aikataulusta on enemmän englanniksi hakulomakkeessa.

Valittavat yritykset sitoutuvat ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen, Lontoon matkaan, ohjelmamaksulla, joka on 750 € + ALV / henkilö. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista sekä -järjestelyistä. 

Kenelle matka on suunnattu?

Matkalle kutsutaan mukaan toimijoita suomalaisista edelläkävijä yrityksistä ja muotoilupalveluita tarjoavista yrityksistä sekä julkisen sektorin uudistamisesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavista tahoista.

Tavoitteena on löytää prosessiin mukaan sellaisia yrityksiä ja virastoja, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja palveluitaan. Lisäksi ohjelmaan valitaan muotoiluyrityksiä tuotteistusprojektin mahdollistamiseksi.

Haku/ilmoittautuminen

Hakuaika matkalle on 23.6.-29.8.2010. Hakemuksen/osallistumissopimuksen voi täyttää täällä.

*) Perustuu Designing Demand –konseptiin

Lisätietoja

Culminatum Innovation Oy Ltd
ohjelmajohtaja Jussi Sorsimo
jussi.sorsimo(at)culminatum.fi
puh. +358 400 561 040


Aika: 09/22/2010 – 12:00 – 09/24/2010 – 17:00 – 09/22/2010 – 12:00 – 09/24/2010 – 17:00
Paikka: Lontoo

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=518372&chk=49YS6NFN

Lue myös