Avoin julkishallinnon data –mestarikurssi

Artikkelikuva: Avoin julkishallinnon data –mestarikurssi

Julkishallinnon organisaatioiden tietokantojen ja aineistojen julkaiseminen avoimesti (avoimella lisenssillä) on kirjattu hallitusohjelmaan.

Tukeakseen organisaatioita tässä tavoitteessa, OKF Finland järjestää Avoin julkishallinnon data -mestarikurssin keväällä 2014 (5.2.-12.6.2014).

Kurssille hyväksytään hakemuksen perusteella osallistujia julkishallinnon organisaatioista, yksi henkilö organisaatiota kohti.
Haku kursille on avoinna 13.1.2014 asti. Kurssi koostuu kuudesta koulutuspäivästä.

Kurssin aikataulu & sisältö

Ke 5.2., klo 10-16: Johdanto & case-esimerkit
Mitä on avoin data ja avoin sisältö?
Kurssin aloituspäivänä käydään läpi avoimen tiedon ja avoimen datan kenttää, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa ja maailmalla. Periaatteiden lisäksi käydään läpi käytännön esimerkkejä sekä osallistujien organisaatioiden omia potentiaalisia avattavia tietoaineistoja. Esittelemme netissä valmiina olevat ohjeet, työkalut ja alalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden verkostot. Osallistujat aloittavat oman organisaationsa datan avaamisen suunnittelun.

To 6.3., klo 10-16: Tekijänoikeus & avoimet lisenssit
Mikään tieto ei ole avointa, ellei sitä avata avoimella lisenssillä omistajan toimesta. Kurssin toisessa koulutuspäivässä käydään läpi tekijänoikeudet, lähioikeudet sekä niiden rajoitukset. Agendalla ovat myös avoimet lisenssit, jotka ovat datan avaamisen perustyökalu. Erityisesti tutustutaan Creative Commons -lisenssiperheeseen. Osallistujat pohtivat oman avattavan datansa lisenssivalintoja, merkintätapoja ja tekijänoikeus- sekä vastuulausekkeita.

To 27.3., klo 10-16: Teknologia, luova uudelleenkäyttö & sovellukset
Kolmannessa koulutuspäivässä käsitellään avoimen datan teknistä toteutusta. Miten data muotoillaan, missä muodossa ja missä se julkaistaan? Miten lisenssit ja tekijätiedot merkitään sekä versioidaan? Konkreettisilla esimerkeillä avataan avoimen datan jatkokäytön mahdollisuuksia. Lisäksi pienryhmissä suunnitellaan ideoita uusiin datapohjaisiin sovelluksiin ja palveluihin.

To 10.4., klo 10-16: Riskit & mahdollisuudet
Kurssin neljännellä kerralla käydään läpi datan ja sisällön avaamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Miten avaamisprosessi aloitetaan, etenee ja ylläpidetään? Miten käsitellään organisaation sisäistä muutoskitkaa? Miten avataan osallistumismahdollisuuksia kumppaneille ja kansalaisille?

To 24.4., klo 10-16: Demot & prototyypit
Mitä avoimella datalla ja sisällöllä voi tehdä ja miten sitä voi soveltaa organisaatiossa? Konkreettisia esimerkejä ja sovellusideoita työstetään pienryhmissä.

To 12.6., klo 10-16: Datan avaaminen ja demojen esittely
Mestarikurssin viimeisellä koulutuskerralla osallistujat esittelevät omat avatut tai avattavat tietoaineistonsa, tähän mennessä läpikäydyn prosessin sekä tulevaisuuden suunnitelmansa. Kurssin lopuksi sovitaan jatkotoimenpiteistä, yhteydenpitovälineistä sekä kurssilla syntyneen osaamisen ja aineistojen jatkohyödyntämistavoista.

OKF Finlandin järjestämän mestarikurssin hinta on 200€ + alv / osallistuja. Haku kurssille päättyy 13.1.2014. Kurssi järjestetään Helsingissä.


Aika: 02/05/2014 – 09:00 – 06/12/2014 – 17:00 – 02/05/2014 – 09:00 – 06/12/2014 – 17:00
Paikka: Helsinki

Lue myös