Älykäs kaupunki -seminaari

Artikkelikuva: Älykäs kaupunki -seminaari

Fintripin järjestämä Älykäs kaupunki -seminaari aloittaa uudenlaisen yhteistyön alan toimijoiden välillä. Seminaarin päätavoitteena on käynnistää yhteisen ohjelmasuunnittelun prosessi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa kaupunkiliikkumisen teema-alueella. Keskustelua käydään siitä, mihin suuntaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa pitäisi kehittää Suomessa ja millaista tietoa päätöksentekijät tarvitsevat teema-alueelta. Seminaarin tuloksia hyödynnetään liikenteen huippuosaamisen kehittämisstrategian laatimisessa ja teema-alueen osaamiskeskittymän muodostamisessa. Seminaari on tarkoitettu kaikille älykkään kaupungin kehittämisestä kiinnostuneille, kuten tutkimuksen parissa työskenteleville, liikennejärjestelmän suunnittelijoille ja kehittäjille, kaupunkien edustajille ja palvelujen tuottajille.

Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautuminen tästä. 

FINTRIP LYHYESTI

Fintrip on liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto, joka tehostaa yhteistyötä alan toimijoiden – rahoittajien sekä tutkimustiedon tuottajien ja käyttäjien – välillä kansallisesti ja kansainvälisesti liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Fintrip kehittää pitkäjänteisesti liikennealan huippuosaamista valituilla tutkimusalueilla, luo alalle innovaatioita ja tukee alan päätöksenteon tietotarpeita. Fintripin valmisteluvaihetta vuoden 2012 aikana rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Tekes. Lisää tietoa hankesivulta http://www.fintrip.fi.

Ota kantaa seminaarin ohjelmaan ja siihen, millaisia teemoja iltapäivän työpajaosuudessa tulisi käydä läpi tweettaamalla #fintripseminaari121106!


Aika: 11/06/2012 – 08:30 – 16:00 – 11/06/2012 – 08:30 – 16:00
Paikka: Valkoinen sali, Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki

Lue myös