6Aika Hakuinfo, Turku

Artikkelikuva: 6Aika Hakuinfo, Turku
Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku avautuu 26.1.2015 ja päättyy 27.2.2015. Haku kohdistuu 6Aika-strategian painopisteisiin Avoin data ja Avoimet innovaatioalustat, joihin molempiin haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita. Rahoitusta hakevan hankkeen tulee tukea jommankumman painopisteen kärkihanketta. Hakuilmoitus on luettavissa Uudenmaanliiton verkkosivuilta.
 
Info- ja keskustelutilaisuudessa esitellään haun painopisteitä ja hakemuksille asetettuja vaatimuksia. Varsinaisen hakuinfon lisäksi tilaisuuksissa annetaan myös käytännön vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen. Infotilaisuuksien järjestämisestä vastaavat yhteistyössä kuutoskaupungit, Uudenmaan liitto sekä 6Aika-strategiatoimisto.
 
Lisätietoja: www.6aika.fi

Aika: 01/29/2015 – 12:00 – 14:00 – 01/29/2015 – 12:00 – 14:00
Paikka: Turun kaupungin auditorio, Puutarhakatu 1, Turku

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin885819&SID=fb3b46cc-b539-44fa-81f4-53deaa44489d&dy=295207210

Lue myös