Takaisin reitille: haku nopeille kokeiluille

Artikkelikuva: Takaisin reitille: haku nopeille kokeiluille

Fiksu kaupunki -hanke etsii Takaisin reitille -kokeiluohjelmaan uusia palveluita ja teknologioita, jotka tukevat opastusta. Haku on avoinna 24.10.2022 klo 16 asti.

Fiksu kaupunki -hankkeessa kokeillaan arjen fiksuja palveluita yhdessä kaupungin yksiköiden, kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. Nyt aukeavaan Takaisin reitille -kokeiluohjelmaan haetaan rakentuvaan ympäristöön sopivia älykkään opastamisen palveluita ja niitä tukevia teknologioita erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohjaamiseen.

Kokeilujen paikkana on Pasila, jossa reitit ja kulkuväylät muuttuvat rakennustöiden vuoksi alituiseen ja siksi ihmiset eksyvät herkästi. Erityisesti pyöräilijät ja kävelijät saattavat eksyä, kun työmaa tai tapahtuma katkaisee yllättäen tutun reitin. 

Hausta valitaan 2–3 ratkaisua kokeiltavaksi Pasilassa yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja Fiksu kaupunki-tiimin kanssa. Yhteistyössä on mukana myös Mall of Tripla. Kokeilut toteutetaan vuoden 2022 loppusyksyn ja vuoden 2023 kevään aikana. Kokeiluohjelma tukee ratkaisujen kehitystyötä ja tarjoaa mahdollisuuden testata niitä aidossa kaupunkiympäristössä.

Tarjouskilpailun kokonaisbudjetti on enintään 35 000 euroa. Yhden kokeilun enimmäiskustannus on 15 000 euroa, alv 0 %. 

Kokeiluohjelman tavoitteet

Takaisin reitille -kokeiluohjelman tavoitteena on saada tietoa uudenlaisista ja innovatiivisista opastamisen ratkaisuista. Kehitystarpeita, joihin kokeilut voisivat vastata, on tunnistettu väliaikaisen opastamisen, puolijulkisten tilojen ja pyöräilyopastamisen toteuttamiseen liittyen. Väliaikaisella opastamisella tarkoitetaan lyhytaikaista tehostettua opastamista esimerkiksi työmaan ympärillä tai tapahtuman yhteydessä. Puolijulkisella tilalla puolestaan viitataan julkisen ja yksityisen tilan väliin jäävään alueeseen, kuten kauppakeskukseen. 

Pyöräilyopastuksen keskiössä ovat pyöräilijät ja heidän erityistarpeensa opastukseen liittyen. Lisäksi ajatuksena on saada oppeja uusista käyttäjälähtöisistä sovelluksista ja teknologioista, joilla voidaan tukea opastamista, todentaa sen tehokkuutta ja tunnistaa opastamisen tarpeita kaupunkiympäristöstä. 

Tarjoukset ja niiden arviointi

Tarjouspyyntö sisältää kuvauksen haun kohteesta ja hakumenettelyistä. 

Tarjoukset jätetään lomakkeella

Fiksu Kaupunki -hankkeen asiantuntijaraati arvioi määräaikaan mennessä toimitetut tarjoukset ja valitsee parhaimmat tarjoukset pisteytyksen sekä käytettävissä olevan kokonaisrahamäärän mukaan. Lopullinen valinta tapahtuu arviointikriteerien perusteella. Kaikki tarjouskilpailuun osallistujat saavat tiedonannon tuloksista. 

Kokeiluhaun aikataulu

Tarjousten jättöaika on 24.10.2022 klo 16:00 mennessä. Valinnat julkaistaan 4.11.2022 mennessä.

Infotilaisuus ja kysymykset

Kokeiluohjelmasta järjestettiin suomeksi infotilaisuus torstaina 29.9.2022 kello 14–15:30, Urban3:ssa Maria01 stratup-kampuksella. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Forum Virium Helsingin YouTube-kanavalta. Infotilaisuuden materiaalit ovat myös julki.

Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi lähettää kirjallisesti 17.10.2022 mennessä osoitteeseen pyry.tamminen@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Takaisin reitille -kokeiluohjelma). Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan kokeiluhaun verkkosivulla. 

Fiksu kaupunki -hankkeesta vastaavat Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupunki. 

Fiksu kaupunki -hanke tuo kokeiluja ja älykästä kaupunkikehitystä Malmille, Mellunkylään, Malminkartano-Kannelmäkeen sekä Pasilaan. Hankkeenkumppaneita ovat Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoa

Tekninen asiantuntija Pyry Tamminen

Pyry Tamminen
Tekninen asiantuntija
+358 45 886 6288
pyry.tamminen@forumvirium.fi

Kehityspäällikkö Kaisa Spilling

Kaisa Spilling
Kehityspäällikkö
+358 40 744 8831
kaisa.spilling@forumvirium.fi

Lue myös