Kysymys: Miten tarkkoja työmääräarvioiden tulee olla, koska tarjouspyynnössä kysytään kuitenkin tuntihintaa?

Vastaus: Tarjoajien arviot työmäärästä antavat meille käsitystä osien vaatimista resursseista. Tuntihinta on tärkeä siksi, että on etukäteen vaikea arvioida tarkkaa työmäärää. Kyse on monen partnerin projektista, jonka kautta tulevat tehtävät vaikuttaa sekä työn määrään että aikatauluihin.

Kysymys: Arviointi- ja valintakriteereissä mainitaan osaaminen ja referenssit sekä tarvittaessa haastattelu (painotus 70%). Onko tälle erittelyä miten näistä eri osa-alueista (osaaminen, referenssit ja haastattelu) saa laatupisteitä?

Vastaus: Kokonaisuus ratkaisee ja haastattelua käytämme siinä tapauksessa, että tarjousten perusteella tulee ilmi seikkoja, joita haluamme vielä tarkistaa tai täsmentää tarjoajien kanssa. Lomakkeella, johon pyysimme erittelemään projektiin osallistuvien henkilöiden osaamista oli mainittu, että projekteista, joissa henkilö on toiminut junior-tehtävissä saa yhden (1) pisteen ja senior-roolista kaksi (2).

Kysymys: Miksi osaamislomakkeessa kysytään projektien määrää eikä kokemusvuosia?

Kokemusvuodet olisi myös ollut mahdollinen vaihtoehto, mutta päädyimme kuitenkin lukumäärään, jotta pisteytys olisi yksinkertaisempaa.

Onko molempien osaprojektien yhteishinta alle kansallisen kynnysarvon?

Kyllä on.

Tarvitseeko toimittajan huolehtia palvelimen ylläpidosta?

Ei tarvitse. Forum Virium Helsinki ylläpitää palvelinta projektia varten.

Palaa takaisin tarjouspyyntöön

Yhteyshenkilö

Kaisa Sibelius


#databusiness #6aika
#kasvuyritykset #pk-yritykset
puh. +358 40 570 1317 kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi