Sosiaalinen SARA-robotti otettiin positiivisesti vastaan Helsingissä

Artikkelikuva: Sosiaalinen SARA-robotti otettiin positiivisesti vastaan Helsingissä

Kustaankartanon palvelukeskuksen muistisairaiden yksikössä testattiin sosiaalista SARA-hoivarobottia syyskuussa 2019. Kokeilun tavoitteena oli varmistua siitä, että kehitettävä hoivarobotti vastaa asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin ihanteellisella tavalla. Testijakson päätteeksi voitiin todeta, että SARA-robottiin suhtauduttiin erittäin positiivisesti ja se koettiin luontevaksi osaksi niin asukkaiden kuin hoitajienkin arkea.

Ihmisten eliniän ennuste on kohonnut ja kroonisten sairauksien määrä on lisääntynyt. Samaan aikaan hoitotyöhön hakeutuvien määrä laskee jatkuvasti. Haasteeseen pyritään vastaamaan uusilla hoivateknologioilla. Social and Autonomous Robotic Health Assistant -projektin tavoitteena on kehittää hoitolaitoksille henkilökunnan työtaakkaa helpottava sosiaalinen hoivarobotti.

Hoivaroboteilla on kysyntää

SARA-hoivarobotissa on älykäs navigaatio ja se kykenee yksinkertaisiin keskusteluihin. Robottiin on luotu erilaisia sosiaalisia sisältöjä, joita pääsee selaamaan sen rinnan korkeudella olevan kosketusnäytön välityksellä. SARA-robotilla on myös valmius avustaa hoitohenkilökuntaa esimerkiksi lääkejakelussa. SARA-robottia testattiin Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa, joka on jo pitkään ollut edelläkävijä uusien hoitoteknologioiden kokeilussa ja käyttöönotossa.

”Kustaankartanon vahvuus ja periaate on ollut se, että uskallamme ja haluamme kokeilla uusia teknologisia ratkaisuja, jotka palvelevat asukkaitamme, henkilökuntaa ja samalla koko hoivatyötä. On upeaa nähdä hienoja oivalluksia, kuten SARAn kaltaisia robotteja, toiminnassa. Tämä vapauttaa hoitajia oikeaan hoiva- ja hoitotyöhön”, kertoo Palvelutalo Eedenin osastonhoitaja Jaana Pilvinen.

SARA viihdytti Kustaankartanon asukkaita

SARA-robottia testasi yhteensä 18 Kustaankartanon asukasta neljän viikon ajan. Asukkaat valitsivat sosiaaliset sisällöt omien mieltymystensä mukaan. Suosituin ajanviete oli musiikkia ja valokuvia yhdistävä Hilda-sovellus, jonka lisäksi asukkaat viihtyivät kuunnelmien, valokuva-albumin ja muistipelin parissa. Monet asiakkaat kokeilivat myös käsi- ja jalkajumppaa, jotka oli räätälöity nimenomaan Kustaankartanon asukkaille sopiviksi. Hoitohenkilökuntaa haastateltiin testijakson päätteeksi palautteen ja jatkokehitysideoiden keräämiseksi.

Lokakuun alussa SARA matkusti Alankomaihin, jossa toteutettiin vastaava kokeilu tuetun asumisen yksikössä. Testijakson aikana saatiin samansuuntaisia tuloksia kuin Suomessa: musiikki ja valokuvat olivat mieluista ajanvietettä asukkaille. Myös hoitajat kokivat robotin tukevan heidän työtään tarjoamalla asukkaille ajanvietettä ja mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen muun hoitotyön lomassa. Saadun palautteen pohjalta syksyllä 2019 Alankomaissa perustettu startup-yritys jatkokehittää hoivarobottia ja tuo sen markkinoille vuoden 2020 aikana.

”On ollut hienoa nähdä, miten robotiikka voi aidosti tuoda iloa ikäihmisten arkeen ja samalla helpottaa hoitajien työtä”, summaa projektipäällikkö Anne-Mari Sandell Forum Virium Helsingistä testijakson tulokset.

SARA-robotti on kehitetty valtaosin EIT Digital -rahoituksella yhteistyössä neljän projektipartnerin kanssa. Suomesta on mukana Helsingin pilotista vastaava Forum Virium Helsinki ja robotin navigaatioalustan kehittänyt GIM Robotics. Projektia koordinoi hollantilainen Bright Cape Holding ja Berliinin tekninen yliopisto vastaa sosiaalisten algoritmien kehittämisestä.

SARA-projektivideo: https://www.youtube.com/watch?v=NukwJN0zkSM

 

 

Lisätietoja

Kuva

Anne-Mari Sandell

#robotiikka #FinEstTwins #livinglab
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi

[vc_column]

Lue myös