SAWE-projekti: Nykyiset työskentelytilat eivät vastaa tietotyön vaatimuksiin

Situated Activities in Working Environments (SAWE) -projektin tekemän tutkimuksen perusteella toimistotyötä tehdään nykyisin entistä enemmän kotona, asiakkaiden luona ja kulkuvälineissä. Uudenlaisella yhteistyöllä varsinkin julkiset tilat, kaupunkitilat ja puolijulkiset tilat voitaisiin saada entistä paremmiksi työskentelypaikoiksi.

SAWE-projektin tekemän tutkimuksen perusteella työntekijän työympäristö rakentuu nykyisin toimistosta ja sen lähiympäristöstä, asiakkaiden- tai sidosryhmien tiloista, yksityisistä paikoista sekä kulkureittien varrelle osuvista julkisista ja puolijulkisista tiloista sekä kulkemiseen käytetyistä kulkuvälineistä. Forum Virium Helsinki on ollut yhteistyökumppanina tässä Taideteollisen korkeakoulun vetämässä projektissa, jossa on kehitetty erilaisiin työympäristöihin sopivia asiakaslähtöisiä liiketoimintatapoja.

Töissä toimistossa, kotona ja matkalla

Toimistoissa työtä tehdään erilaisissa avotoimistoissa, työhuoneissa, neuvotteluhuoneissa ja välitiloissa työpaikan sisällä. Toimistojen haasteena onkin tarjota monipuolisia tiloja, ratkaisuja ja palveluita, jotka tukevat kaikkia työn tekemisen tilanteita: vuorovaikutusta, kohtaamisia, keskittymistä, rutiinitehtäviä, yksin, kaksin ja monen kanssa työskentelemistä.

Työtä tehdään myös työntekijän omissa paikoissa, kotona tai muissa yksityisissä paikoissa kodin ulkopuolella, lähialueella, mökillä tai matkalla. Omissa paikoissa työskenneltäessä korostuu itsenäinen ajan- ja tilanteenhallinta, sekä usein rento ja virikkeellinen ympäristö.

Liikkuvaa tietotyötä tekevillä työn on siirtynyt merkittävästi kolmansiin paikkoihin, eli julkisiin tiloihin, kaupunkitiloihin, välitilat sekä puolijulkiset yritysten avoimet tilat. Haasteeksi on noussut tarve tarjota työntekijälle verkosto helposti saatavilla olevia työskentelypaikkoja kaupunkirakenteessa.

Tutkimuksen mukaan työn tuottavuutta tukevat sellaiset tekijät, jotka pitkällä tähtäimellä mahdollistavat hyvänä työntekijänä olemisen mahdollisuuden. Hyvinvoinnin huomioiminen sekä yksilöiden että työyhteisön osalta tukee pitkäjänteistä tehokkuutta. Hyvinvoinnin tueksi tarvitaan työn stressaavuutta vähentäviä ja työn hallinnan kokemusta tukevia ratkaisuja. Myös työnteon yksilöllisyyden vaatimukseen olisi tutkimuksen perusteella vastattava.

SAWE Situated Activities in Working Environments projekti toteutettiin 2006-2009 Tekesin ja yritysten rahoittama. Tutkimuksen vetäjänä toimi Taideteollisen korkeakoulun Future Home –instituutti, ja tutkimus- ja yhteistyökumppaneina Teknillinsen korkeakoulun Human Capital Leadership –yksikkö ja Massachusetts Institute of Teghnology, MIT. Yrityskumppaneina projektissa olivat mukana Arkkitehdit Tommila Oy, Arvo Piiroinen Oy, Elisa Oyj, Forum Virium Helsinki, NCC Oy, Workspace Oy, Kaakkois-Suomen verovirasto, Jykes Kiinteistöt Oy ja ISS Proko Oy. Research and Business -workshopeista vastasi Finpro.

Lisätietoja: Projektitutkija Riikka Rahtola
riikka.rahtola (at) taik.fi, puhelin 044 333 4734

Kuva: Kristen Sainio

Lue myös