Sähköinen terveyskortti vuoden laatuinnovaatio

Helsingin terveyskeskuksen sähköinen terveyskortti voitti Laatukeskuksen vuoden laatuinnovaatiokilpailun sarjassa ”Julkinen sektori ja yleishyödylliset yksiköt ”. Terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola, terveysasemien johtaja Antti Iivanainen ja projektipäällikkö Jouko Ranta kävivät yhteistyökumppaneineen vastaanottamassa palkinnon 10.11. Excellence Finlandin juhlagaalassa Kalastajatorpalla. Palkinnon ojensi Tasavallan presidentti Tarja Halonen.


Itähelsinkiläiset kokeilivat palvelua
 
Viisi tuhatta satunnaisesti valittua 45 – 49-vuotiasta itähelsinkiläistä sai viime kesänä kutsun lähteä kokeilemaan maksutta netissä sähköistä terveyskorttia.
 
Kokeilu koostui sähköisestä terveystarkastuksesta, johon sisältyi
kutsu laboratoriokokeeseen (verensokeri ja veren rasva-arvo) sekä henkilökohtainen terveyskysely. Järjestelmä arvioi asiakkaan tulosten perusteella hänen riskiään sairastua sokeritautiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Mikäli sairastumisriski oli selvästi poikkeava, järjestelmä kehotti
asiakasta hakeutumaan jatkotutkimuksiin terveysasemalle, työterveyshuoltoon tai yksityislääkärille.
 
Jos asiakkaan verensokeri- tai veren rasva-arvo oli vain lievästi koholla tai hänen sairausriskinsä tavallista suurempi, hänen oli mahdollista ottaa käyttöönsä netistä 12 viikon mittainen terveysvalmennus. Valmennuksen avulla hän pystyi asettamaan tavoitteita oman terveytensä edistämiseksi. Järjestelmä lähetti hänelle palautetta edistymisestä ja kannusti eteenpäin esimerkiksi painon pudotuksessa.
 
Järjestelmää on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuvassa.

Sähköinen terveyskortti ohjasi ja kannusti käyttäjää


 
Miksi terveyskorttia kokeiltiin?
 
– Kokeilun perusteella haluttiin arvioida, soveltuuko tällainen nettipalvelu asiakkaiden itsehoidon tukemiseen, löydetäänkö sen avulla helsinkiläisiä, jotka tietämättään sairastavat esimerkiksi sokeritautia ja ovatko helsinkiläiset halukkaita yleensäkin käyttämään tällaista nettipalvelua”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouko Ranta Helsingin terveyskeskuksesta.
 
– Olemme tyytyväisiä kokeiluun, koska 800 helsinkiläistä otti palvelun käyttöön. Laboratoriokokeissa käyneistä noin 500:sta 13 %:lla oli verensokeri- tai verenrasva-arvo selvästi koholla. Lievästi poikkeava arvo oli puolella. Sähköiseen terveystarkastukseen osallistuneista selvästi kohonnut diabetesriski oli 41 %:lla ja kohonnut aivohalvausriski 39 %:lla.Näyttäisi siis siltä, että tämäntyyppinen seulonta kannattaa, toteaa terveysasemien johtaja Antti Iivanainen.

– Nyt pohdimme, miten voisimme hyödyntää tätä palvelua laajemminkin, Iivanainen jatkaa.  
 
Uusi innovaatio syntyi kolmen toimijan yhteistyötä
 
Terveyskeskus kokeili sähköistä terveyskorttia Medixine Oy:n ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa. Palvelusta vastasi Helsingin terveyskeskuksen Terveellinen kaupunginosa -ohjelma, järjestelmästä Medixine Oy ja terveysvalmennuksesta Kustannus Oy Duodecim.

Lisätietoa medialle:

– Antti Iivanainen, terveysasemien johtaja, Helsingin terveyskeskus, puh. (09) 310 42700
– Jouko Ranta, projektipäällikkö, Helsingin terveyskeskus, puh. 050 371 7830
– Tapio Jokinen, toimitusjohtaja, Medixine Oy, puh (09) 452 0020
– Klaus Laine, projektipäällikkö, Kustannus Oy Duodecim, puh. 050 913 5036

Terveellinen kaupunginosa –ohjelma
Terveellinen kaupunginosa -ohjelmassa kehitettiin uusia palveluja, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia. Tavoitteena oli antaa Herttoniemen alueen asukkaille uusia eväitä terveydestä huolehtimiseen. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen laaja yhteistyöprojekti on ollut käynnissä vuosina 2008 – 2011. Helsingin kaupungin lisäksi mukana ovat olleet Forum Virium Helsinki, Terveyden edistämisen keskus, Helsingin yrittäjät, Elisa, Logica, Palmia, Tieto ja VTT. www.terveellinenkaupunginosa.fi

Lue myös