Turha odottelu punaisissa poistuu: älykkäitä liikennevaloja testataan Helsingissä

Artikkelikuva: Turha odottelu punaisissa poistuu: älykkäitä liikennevaloja testataan Helsingissä

Helsingissä testataan älyratkaisua, joka poistaa turhaa punaisissa liikennevaloissa seisomista. Toinen testissä oleva ratkaisu optimoi rakennusten energiankäyttöä tekoälyn avulla. Pilotit ovat osa kansainvälistä AI4Cities-hanketta, jonka tarkoituksena on vähentää päästöjä kaupungeissa.

Helsingissä testataan kesällä MarshallAI:n ja Dynniq Finland Oy:n kehittämää ratkaisua liikenteen ohjaamiseen. Pilotti tehdään valituissa risteyksissä Suutarilassa. Ratkaisu havaitsee konenäön avulla kulkuvälineet ja kevyen liikenteen käyttäjät risteyksissä. Kun tielläliikkujia ei ole tulossa suunnasta, jolle valot palavat vihreinä, ratkaisu ohjaa vaihtamaan vihreät toiselle suunnalle, jos sieltä on tulossa liikkujia. 

Ratkaisu poistaa näin kuolleita sekunteja, joina tienkäyttäjä odottaa valojen vaihtumista punaisissa liikennevaloissa turhan takia. Muuten se ei vaikuta tienkäyttäjien toimintaan. Tavoitteena on paitsi liikenteen parempi sujuminen ja ruuhkien helpottaminen, myös liikenteen päästöjen leikkaaminen 3–8 prosentin edestä.

“Tieliikenne vastaa yksinään yli neljänneksestä EU-alueen päästöistä. Suurin osa kaupunkien liikennepäästöistä muodostuu silloin, kun ajoneuvot pysähtyvät ja kiihdyttävät risteyksistä. AI4Cities-hankkeessa kehitetty ratkaisu alentaa näitä päästöjä merkittävällä tavalla, ilman negatiivisia vaikutuksia yhdellekään liikenteen käyttäjälle”, MarshallAI:n toimitusjohtaja Marcus Nordström sanoo. 

Kansainvälinen AI4Cities-hanke tähtää kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen erityisesti liikkumisessa ja energiasektorilla. Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta. 

“Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuoteen 2030 mennessä, ja tämä hanke tukee tavoitetta osaltaan”, projektipäällikkö Kaisa Sibelius Forum Virium Helsingistä kertoo. 

Kaksi miestä tarkastelee näkymää laptopin ruudulla, jossa grafiikkaa. Konehuone, suuria ilmastointiputkia ympärillä.
Tapio Toivanen Eeneman Oy:sta (vas.) ja Petteri Rekomaa Forum Virium Helsingistä tutkivat dashboardilta koulupilotista syntyvää dataa. Jutun kuvat: Vesa Laitinen.

Rakennusten energiankulutus ja päästöt alas tekoälyn avulla

AI4Citiesillä on käynnissä Helsingissä myös toinen pilotti, jossa optimoidaan puolestaan kiinteistöjen energiankulutusta. Pilotti tehdään Kaisaniemen ala-asteella ja Stadin ammattiopiston tiloissa Meritalossa. Rakennusten energiankulutusta voidaan suunnitella ja aikatauluttaa tekoälyn avulla optimoidusti etukäteen, kun tiedetään, milloin uusiutuvaa energiaa on saatavilla, milloin kiinteistöjä käytetään ja miten sää vaikuttaa energiantarpeeseen. 

Esimerkiksi kiinteistön lämmitys ja ilmanvaihto pyritään kohdistamaan ajalle, jona uusiutuvaa energiaa on saatavilla eniten. Rakennuksen ollessa tyhjillään lämmitys, ilmastointi ja viilennys voivat olla pois päältä. Optimointi ei kuitenkaan vähennä rakennuksen käyttömukavuutta. 

Ratkaisun on kehittänyt BEE-konsortio, jossa ovat mukana suomalainen Eeneman Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu ja saksalainen Unetiq GmbH. Ratkaisun odotetaan pudottavan kiinteistöjen energiankulutusta ja päästöjä noin 15 prosenttia. Energiatarpeen vähetessä syntyy myös taloudellista säästöä.

“Helsingin päästöistä 56 prosenttia tulee kiinteistöjen lämmityksestä ja noin 15 prosenttia sähkönkulutuksesta. Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen on olennainen osa kaupungin päästövähennysten saavuttamista. BEE-konsortion ratkaisulla voidaan tukea kaupungin tavoitteita. Eri käyttäjäryhmille voidaan toteuttaa kojetauluja, joilla havainnollistetaan kiinteistöjen sisäilman laatua, energiankulutusta ja energian säästö- ja päästövaikutuksia”, Eeneman Oy:n toimitusjohtaja Tapio Toivanen kertoo.

Uudet päästöjä vähentävät ratkaisut testissä kuudessa Euroopan kaupungissa

AI4Cities-hankkeen tavoitteena on löytää kaupunkien hiilidioksidipäästöjä vähentäviä tekoälyratkaisuja. Hankkeella on tänä kesänä pilotteja Helsingin lisäksi Amsterdamissa, Kööpenhaminassa, Pariisissa, Stavangerissa ja Tallinnassa.

AI4Cities on vienyt läpi prosessin, jonka aikana yritykset ovat edenneet prototyyppien suunnittelusta testausvaiheeseen. Jatkoon on valittu parhaimmat kulloisestakin vaiheesta, testausvaiheeseen pääsi kaikkiaan 7 yritystä. Alun tarjouskilpailuun saatiin lähes sata tarjousta yrityksiltä ympäri Eurooppaa. AI4Cities on varannut pilotointeihin rahaa yhteensä 1,45 miljoonaa euroa.

Lisätietoja 

MarshallAI
Marcus Nordström, CEO
puh. +358 50 506 7329
marcus@marshallai.com
marshallai.com

Eeneman Oy
Tapio Toivanen, CEO
puh. +358 40 8241 555
tapio.toivanen@eeneman.com
eeneman.com

Kaisa Sibelius
projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki
puh. +358 40 570 1317
kaisa.sibelius@forumvirium.fi
forumvirium.fi

ai4cities.eu

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kaisa Sibelius

Kaisa Sibelius
Projektipäällikkö
+358 40 570 1317
kaisa.sibelius@forumvirium.fi

Lue myös