Tiedolla johtamista ja dataa hyödynnetään Suomenlinnan matkailussa

Artikkelikuva: Tiedolla johtamista ja dataa hyödynnetään Suomenlinnan matkailussa

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hanke käynnisti keväällä 2021 sarjan tiedolla johtamisen pilotteja, joiden oppeja jatkokehitetään nyt uudessa Suomenlinna-pilotissa yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja hankkeen toimijoiden kanssa.

Tiedolla johtamisen pilottien lähtökohtana on saada matkailuyrityksille ja matkailukohteille kilpailuetua tiedon hyödyntämisen avulla. Hyödyt liittyvät matkailun toiminnan kehittämiseen, koska tiedolla johtamisen avulla voidaan helpottaa kestävän matkailun innovaatioiden kehittämistä ja ennustaa toimenpiteiden ja tapahtumien vaikutuksia.

Tiedon visualisointia ravintoloiden ja museoiden käyttöön

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hanke jatkokehittää tiedolla johtamisen pilottia. Pilotissa toteutetaan konsepti ja prototyyppi, jonka mittariston avulla Suomenlinnan yritykset voivat paremmin ennakoida palvelujen kysyntää, ajankohtaa ja resursseja liiketoimintansa kehittämiseen. Ratkaisuja kehitetään Suomenlinnan hoitokunnan ja hankkeen toimijoiden kanssa. Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka hallinnoi, ylläpitää, restauroi ja esittelee Suomenlinnaa.

Suomenlinnassa toimii noin 30 matkailupalveluiden tuottajaa. Monet yrityksistä ovat pieniä mikroyrityksiä, joille matkailu on sivuelinkeino ja yrittäjillä ei ole resursseja rakentaa soveltuvaa ratkaisua itse. Pilotin tavoitteena on rakentaa ratkaisu, joka jalostaa tiedon helposti omaksuttavaan visuaaliseen muotoon ja on mahdollisimman monen Suomenlinnassa toimivan yrityksen saatavilla. Pilotin kohderyhmään kuuluu useita toimijoita, kuten ravintola- ja kahvilapalvelut, museo- ja näyttelypalvelut, vesiliikennepalveluita tuottavat toimijat sekä yksi majoituspalveluita tarjoava toimija.

Suomenlinnan laaja datamassa hyödynnettävissä

Tiedon lisääntyessä voidaan syventää kävijäkokemuksen hallintaa ja innovaatiotarpeita, ja yritykset voivat kehittää palveluita uuden tiedon pohjalta. Tiedolla johtamisen mittaristoa rikastetaan tulevissa hypoteesityöpajoissa yhdessä KnowUrBiz:n kanssa.

Mitä aikaisemmin datan laatua, sopivuutta ja rajoitteita voidaan validoida, sitä paremmin ymmärretään ratkaisun kehittämisen haasteet. Ratkaisussa hyödynnetään Suomenlinnan lauttaliikenteen laajaa datamassaa kuten kävijämääriä, historiatietoa, ennusteita ja muuta dataa yhdistäen sitä Suomenlinnan hoitokunnan tuottamaan kävijäkokemusdataan. Tätä ei ole vielä hyödynnetty Suomenlinnan yrittäjien helposti omaksuttavissa tai visuaalisessa muodossa. Pilotti jatkuu vuoden 2022 helmikuun loppuun.

Matkailupilotin menetelmät

Pilotissa ohjelman palvelupuoli ja teknologiakehittäminen rakentuvat rinnakkain ketterää kehittämistä soveltaen, yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa, vastaamaan data-alustan tarpeista. Näitä tarpeita ovat muun muassa datan helppo yhdistäminen, harmonisointi, muokkaus ja analysointi sekä tekoälyn käyttö matkailun kehitystarpeisiin ja raportointiin.

Modernit data-alustat mahdollistavat yhdessä pilviteknologioiden kanssa kustannustehokkaasti uusien tietotyyppien ja tietolähteiden hyödyntämisen sekä tekoälyn, nopeat kokeilut ja prototyypit.

Lisätietoa 6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeesta

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen toteuttamista piloteista ja kokeiluista kerromme lisää Forum Viriumin verkkosivuilla.

Kuva: Arttu Kokkonen, Visit Finland

Lisätietoa

Lue myös