SPACE4Cities etsii ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kestävään liikkumiseen ja kaupunkisuunnitteluun avaruusteknologioista – tulossa 2,87 miljoonan euron tarjouskilpailu

Artikkelikuva: SPACE4Cities etsii ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kestävään liikkumiseen ja kaupunkisuunnitteluun avaruusteknologioista – tulossa 2,87 miljoonan euron tarjouskilpailu

Kaupunkisuunnittelijat ovat perinteisesti käyttäneet kaupunkitilan kartoittamiseen monia erilaisia tapoja, kuten manuaalista valokuvausta sekä keilaimia, droneja ja lentokoneita. Satelliittidataa käytetään kuitenkin edelleen hyvin vähän, vaikka siinä on useita nykyisiä kartoitusmenetelmiä täydentäviä etuja. Sillä voidaan kattaa suuria alueita, se on kustannustehokasta ja sen automaatioaste on korkea.

Helmikuussa 2024 käynnistetyn, EU:n rahoittaman SPACE4Cities-hankkeen tavoitteena on eurooppalaista satelliittidataa hyödyntäen rakentaa toistettavissa olevia ratkaisuja julkisten ulkoalueiden parempaa ja dynaamisempaa hallintaa varten kaupunkien resilienssin ja toimivuuden lisäämiseksi. Kansainvälisen hankkeen koordinoinnista ja viestinnästä vastaa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki.

Ratkaisuja kaupunkien tarpeisiin

Alkuvuodesta 2024 viisi innovatiivista eurooppalaista kaupunkia – Helsinki, Amsterdam, Gent, Guimarães ja Ateena (Attikan alue) määritteli käyttötapauksia julkisten tilojensa hallinnan tehostamiseksi ja ryhmitteli ne kolmeen haasteeseen, jotka liittyvät kaupunkien tämänhetkisiin tarpeisiin. Nämä kolme aihealuetta ovat: ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastokestävyys, kestävä liikkuminen ja kaupunkisuunnittelu.

Tätä varten hanke ilmoitti 4.6.2024 markkinatoimijoiden avoimen kuulemismenettelyn käynnistämisestä. Menettelyn avulla etsitään hankkeessa suunniteltavaksi ja pilotoitavaksi erityisen innovatiivisia ratkaisuja, joita ei vielä ole markkinoilla. SPACE4Cities-hankkeen esikaupallisten hankintaprosessien yhteydessä kehittämien teknologisten valmiuksien ja ratkaisujen uskotaan lisäävät EU:n strategista riippumattomuutta. 

SPACE4Cities hankkii esikaupallisen hankintaprosessin kautta tutkimus- ja kehityspalveluita rinnakkain useilta toimittajilta. Viisi kuukautta kestävän markkinatoimijoiden avoimen kuulemismenettelyn aikana haetaan näkemyksiä ratkaisujen tarjoajilta, joita voivat olla startupit, pk-yritykset, suuryritykset, kansalaisjärjestöt tai tutkimusorganisaatiot. Kaikkia haasteista kiinnostuneita sidosryhmiä rohkaistaan osallistumaan avaruussovellusten viimeisintä tietämystä edustavaan analyysiin ja kommentoimaan haasteiden sisältöä ja vaatimuksia sekä esikaupallisen hankintaprosessin budjettia ja aikataulua.

– Markkinatoimijoiden avoimessa kuulemismenettelyssä palveluntarjoajat pääsevät kertomaan, mitä markkinoilla tällä hetkellä tapahtuu ja millaisia innovaatioita tällä hetkellä tarvitaan. Ne voivat myös kommentoida esikaupallisen hankintaprosessimme toteutettavuutta ja alkaa harkita tarjouksen jättämistä vuoden 2025 alussa järjestettävään 2,87 miljoonan euron tarjouskilpailuun, SPACE4Cities-hankkeen projektikoordinaattori, Forum Virium Helsinkiä edustava Renske Martijnse-Hartikka kertoo.

– Avoimeen kuulemismenettelyymme osallistuville tahoille ei anneta etusijaa tarjouskilpailussa. Kaikki marraskuuhun 2024 mennessä saadut näkemykset auttavat kuitenkin tarkentamaan haasteitamme ja keräämään yksityiskohtiin liittyvää palautetta, Aerospace Valleyn projektipäällikkö Alan Mandrillon huomauttaa ja lisää:

– SPACE4Cities on ylpeä saadessaan olla ensimmäinen esikaupallinen hankintaprosessi, joka edistää sekä maapallon havainnointiin että maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään liittyviä teknologioita, mikä edistää niiden yhdistämistä eurooppalaisten kaupunkien ja avaruusalan tarpeita varten.

Avaruusdatan ja -palvelujen osuus tulee olemaan pelkästään EU:ssa yli 55 miljardia euroa vuonna 2033[1]. SPACE4Cities toimii innovatiivisena vastauksena Euroopan kaupunkien merkittäviin haasteisiin ja parantaa kaupunkilaisten arkea.

Kuvat: AI ja Janne Hirvonen

SPACE4Cities logos
SPACE4Cities logos

Lisätietoa

EU Projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka
EU Projektipäällikkö
+358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka@forumvirium.fi

Lue myös