Mobility Lab Helsingin toiminta käynnistyi: Liikenteen digitaalinen kaksonen luo pohjan yritysten uusille innovaatioille

Artikkelikuva: Mobility Lab Helsingin toiminta käynnistyi: Liikenteen digitaalinen kaksonen luo pohjan yritysten uusille innovaatioille

Mobility Lab Helsinki on kokeilualusta uusille älyliikenteen innovaatioille. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida uusia palveluja ja teknologioita. Hanke pureutuu erityisesti liikenteen datan ja digikaksosten tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Helsinki tunnetaan maailmalla älyliikenteen edelläkävijäkaupunkina. Mobility Lab Helsinki jatkaa kaupungin pitkäjänteistä työtä maailman parhaan urbaanin kokeiluympäristön luomiseksi älyliikenteen kehittäjille.

Yritykset kehittävät Mobility Labissa uusia palveluja yhdessä kaupungin, muiden yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja asukkaiden kanssa. Mobility Lab hakee ratkaisuja kaupunkiliikenteen haasteisin ja tukee Helsingin kaupungin ilmasto- ja datastrategioiden tavoitteita. Tarkoituksena on löytää ja kokeilla toimivia ratkaisuja, jotka vastaavat myös globaaleihin haasteisiin, voivat skaalautua muihinkin kaupunkeihin ja luoda täkäläisille yrityksille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

“Haluamme tehdä Helsingistä maailman parhaan paikan kokeilla ja kehittää vaikuttavia liikenteen ja liikkumisen dataan pohjautuvia ratkaisuja”, projektipäällikkö Juho Kostiainen Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta toteaa.

Mobility Labin toiminnasta vastaavat Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki.

Digikaksonen näyttää liikenteen määrän ja infran ylläpitotarpeita

Mobility Lab Helsingin toiminta kietoutuu erityisesti liikenteen datan ja kaupungin digitaalisen kaksosen hyödyntämiseen, mutta kattaa myös muita älyliikenteen uusia palveluja.

“Liikenne digitalisoituu vauhdilla. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää dataa ja yhdistää sitä myös muuhun kaupunkiympäristön tietoon. Mobility Lab tukee tietoaineistojen jakamista, käyttöä ja yhdistelyä yritysten uusien palvelujen kehittämisessä”, projektipäällikkö Janne Rinne Forum Virium Helsingistä sanoo.

Liikenteen digitaalinen kaksonen kuvaa liikennettä, liikenneympäristöä ja olosuhteita virtuaalisesti. Se on monien tietolähteiden muodostama kokonaisuus, joka on yhdistelmä eri toimijoiden tuottamia tietolähteitä ja päivittyvää tietoa.

Digitaalinen kaksonen voi kuvata liikennemääriä, infrastruktuurin rakennetta tai vaikkapa ylläpidon tarvetta. Eri tietolähteitä yhdistämällä voidaan tuottaa innovaatioita ja lisäarvoa. Mahdollisia hyödyntäjiä ovat paitsi liikenneala, myös muut alat, kuten kaupan ala, kiinteistö- ja rakennusala, logistiikka, matkailu, analyysi- ja kaupunkisuunnittelupalvelut sekä erilaisten tekoälyratkaisujen kehittäjät.

Aiempi kehittämistyö Jätkäsaaressa antaa hyvän perustan

Mobility Lab Helsinki jatkaa vuodenvaihteessa päättyneen Jätkäsaari Mobility Labin työtä. Toiminta on osa kaupungin eri teema-alueet kattavaa kokeilualustatoimintaa (ks. http://testbed.helsinki). Kolmen viime vuoden aikana Jätkäsaaren ja Länsisataman alueella on kokeiltu hyvällä menestyksellä kymmeniä erilaisia liikenteen innovaatioita, kuten uusia liikennepalveluja ja vesiliikenteen palveluja, fiksun liikkumisen kannustimia ja uusia liikennedatan keräystapoja.

Mobility Lab Helsingin toiminta alkoi vuoden alussa ja jatkuu 2024 loppuun saakka.

Lisätietoja

Juho Kostiainen
projektipäällikkö
Helsingin kaupungin elinkeino-osasto
puh. 040 358 3181
juho.kostiainen(at)hel.fi

Janne Rinne
projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki
puh. 040 682 0050
janne.rinne(at)forumvirium.fi

Kuva: Mättö Media

Lisätietoa

Lue myös