Kiinnostus kaupunkivihreään korostui asukaskyselyssä – myös uusia tapoja osallistua kaupunki­suunnitteluun toivotaan

Artikkelikuva: Kiinnostus kaupunkivihreään korostui asukaskyselyssä – myös uusia tapoja osallistua kaupunki­suunnitteluun toivotaan

Tiivistyvissä kaupungeissa etsitään keinoja kaupunkivihreän lisäämiseen ja koronapandemia on nostanut kaupunkiluonnon arvostuksen ennätyskorkealle. Tuoreen kyselyn mukaan Kalasataman ja sen lähialueiden asukkaat toivottavat myös uudenlaisen vihreän infrastruktuurin tervetulleeksi kaupunkiympäristöön.

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin koordinoimassa B.Green-projektissa toteutetun asukaskyselyn mukaan viheralueet ovat enemmistölle vastaajista tärkeitä, mutta vain kolmasosan mielestä niitä on tarpeeksi 300 metrin säteellä omasta kodista. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Kalasataman lähialueilla ja siellä asioivien näkemyksiä viheralueista, vihreän infrastruktuurin suunnittelemisesta ja osallistumisesta kaupunkisuunnitteluun. Kyselyyn vastasi yhteensä 384 vastaajaa. Kyselyvastausten perusteella kaupunkiluonnon tuottamat hyödyt ihmisille, luonnolle ja ilmastolle ymmärretään hyvin. Enemmistö kyselyyn vastanneista piti viheralueiden tärkeimpänä hyötynä niiden roolia ilman- ja vedensaasteiden vähentämisessä sekä hyönteisten, lintujen ja muiden eläinten elinympäristönä. Myös lähiluonnon sosiaaliset hyödyt nostettiin esiin: viheralueet tarjoavat asukkaille mahdollisuuden rentoutua ja olla kosketuksissa luonnon kanssa myös kaupunkiympäristössä.

Uudenlainen kaupunkivihreä kiinnostaa

Mustikkamaa, Hermannin rantapuisto ja Vallilanlaakso ovat Kalasataman ja sen lähialueen asukkaiden tärkeimpiä arjen virkistysalueita. Kaupunkien tiivistyessä kysyntä niin katuvihreälle kuin uudenlaisillekin kaupunkivihreän ratkaisuille kuitenkin kasvaa. Erilaisista kaupunkiluonnon elementeistä enemmistö kyselyyn vastanneista suosi puita, mutta myös tiiviiseen kaupunkiympäristöön soveltuvat ratkaisut, viherkatot ja viherseinät, sijoittuivat vertailussa varsin hyvin. Viherkatot ovatkin jo tuttuja monelle kalasatamalaiselle.

Kyselyssä annetut vastaukset vahvistivat käsityksiämme siitä, millaista kaupunkivihreää tiivistyvässä Kalasatamassa arvostetaan. B.Green-projektissa tutkimme keinoja huomioida vihreän infrastruktuurin toteuttamisen edellytyksiä vielä kaavoitettavilla alueilla, mutta olemme kiinnostuneita myös siitä, miten jo rakennetuilla alueilla voitaisiin sopeutua ilmastonmuutokseen paremmin kaupunkivihreää lisäämällä”, kertoo projektipäällikkö Silja Peltonen Forum Virium Helsingistä. 

Digitaaliset työkalut tukemassa vuorovaikutteista kaupunkisuunnittelua

B.Green-projektissa kehitetään ja kokeillaan digitaalisia työkaluja vihreän infrastruktuurin suunnittelemiseen jo varhaisessa vaiheessa kaavoitusta ja tutkitaan, kuinka uudet työkalut saataisiin osaksi kaupunkisuunnittelijoiden työkalupakkia. Tähän mennessä on jo kokeiltu digitaalista kasvikirjastoa osana Hermanninrannan kaavasuunnitelman 3D-mallia sekä lisättyä todellisuutta hyödyntävää dronekuvausta kasvillisuuden kartoittamisessa. 

Tärkeässä osassa on myös asukkaiden osallistuminen kaupunkisuunnittelun eri vaiheisiin. Uusien mallinnus- ja visualisointikeinojen avulla kaavoitettavista alueista ja kaupunkivihreän tuottamista hyödyistä voidaan käydä monipuolisempaa keskustelua. Kyselytulosten mukaan yli puolet vastaajista kaipaisikin lisää tietoa osallistumismahdollisuuksista. Erityisesti asukkaita kiinnostavat kyselyn perusteella ajankohtaisten suunnitelmien tutkiminen vuorovaikutteisten 3D-mallien avulla sekä kaavakävelyt kaupungin suunnittelijoiden kanssa.  

Keväällä 2021 toteutettu karttapohjainen asukaskysely oli osa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin koordinoimaa B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning -projektia, jota rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma 2020-2022. Projektipartnereina ovat Helsingin ja Tallinnan kaupungit sekä Stockholm Environment Instituten Tallinnan yksikkö. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan vihreää infrastruktuuria ja sen suunnittelemista tukevia sekä asukasosallistumista edistäviä ratkaisuja.

Kuva: Maija Astikainen

Lisätietoa

Portfoliopäällikkö, EIT Digital Silja Peltonen

Silja Peltonen
Portfoliopäällikkö, EIT Digital
+358 40 742 6360
silja.peltonen@forumvirium.fi

Lue myös