Jakeluliikennettä tehostetaan uudella kokeilulla

Artikkelikuva: Jakeluliikennettä tehostetaan uudella kokeilulla

Kuva: CC BY 2.0 flightlog

Helsingin kantakaupungin alueella kokeillaan, voisiko jakelu- ja lastauskäyttöön tarkoitettujen pysäköintipaikkojen käyttöä tehostaa. Ensi vuoden kevääseen kestävässä kokeilussa tarjotaan jakeluyritysten kuljettajille reaaliaikaista tietoa vapaista paikoista. Kokeilussa on mukana useita logistiikka-alan yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki.

Syyskuun alussa käynnistyneessä kokeilussa tehostetaan Helsingin keskustassa sijaitsevien jakeluliikenteen pysäköinti- ja lastauspaikkojen käyttöä. Joulukuusta alkaen paikkoja varustetaan kameroilla ja muilla seurantalaitteilla, jolloin tilannetietoa voidaan jakaa reaaliaikaisesti pilottiin osallistuville jakeluyritysten kuljettajille.

Kokeilussa on mukana pääasiassa liikennemerkein merkittyjä, tarkoitukseen varattuja paikkoja, jotka sijaitsevat kantakaupungissa ja maanalaisissa huoltotunneleissa.

Tarkoituksena on löytää tapoja tehostaa jakelutoimintaa. Samalla kerätään kokemuksia pysäköinnin monitoroinnista ja liikenteen seurantaan tarvittavan teknologian hyödynnettävyydestä erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Kokeilu kestää vajaan vuoden, jotta uudesta toimintamallista saadaan kokemuksia erilaisina vuodenaikoina, myös talven lumissa. Päätökset jatkosta ja mahdollisesta laajentamisesta tehdään keväällä 2017.

Tehokkuutta jakelulogistiikkaan

Pysäköintipaikan löytäminen vie tällä hetkellä merkittävän ajan kuljettajien työajasta. Yritystoiminnan kannalta kyse on aivan turhan suuresta tehottomuustekijästä, jollaista ei useilla toimialoilla ole suvaittu vuosikymmeniin.

Vaikka logistiikka-alalla on paljon kokemusta optimoinnista, kaupunkiolosuhteissa tarkka aikataulutus ei ole käytännössä mahdollista. Kuljettajat joutuvat mukauttamaan työtehtäviään kulloisenkin tilanteen mukaan.

Parempi tieto jakelureitin ruuhkista ja lastauspaikkojen käytöstä auttaa kuljettajia suunnittelemaan jakelunsa tehokkaammin. Pelkästään ajantasainen tieto siitä, milloin jakelupaikka on vapaana, voi tuoda kymmenien minuuttien säästön yhden asiakaskäynnin osalta. Samalla turha ajaminen ja odottelu vähenevät.

”Yritykset näkevät jakelulogistiikan kehittämisen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa erittäin tärkeänä. Tavoitteena on saada pidettyä kaupunki elävänä ja palvelut riittävän lähellä asukkaita sekä yrityksiä”, sanoo YTL:n logistiikan johtava asiantuntija Kyösti Orre.

Tilaa kaupunkiympäristöön

Kokeilussa jakeluautoille varattu tila saadaan paremmin ja tehokkaammin käyttöön. Tämä vähentää pysäköintejä jalkakäytävillä, mutta myös lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Kun jakeluautojen tarvitsee kierrellä vähemmän ”turhaa ajoa” pysäköintipaikan löytämiseksi, liikenneruuhkat vähenevät ja ilmanlaatu paranee.

”Helsingin kaupungin tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää ilmansaasteita. Näitä kaikkia tavoitteita kokeilu tukee erinomaisesti. Lisäksi se on myös yksi etappi rakennettaessa Helsingistä Suomen yritysmyönteisintä kaupunkia”, toteaa Sami Sahala Forum Virium Helsingistä.

Kaupunkilogistiikka kehittyy

Kokeilu on osa Helsingin kaupunkilogistiikan edistämistä, jota tehdään yhteistyössä alan toimijoiden ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Muita pilotteja ovat olleet mm. jakelutoiminnan ja jätekuljetusten aikatauluttaminen yöaikaan, jolloin jakelut eivät ole ruuhkauttaneet liikennettä päivisin. Tässä kokeilussa yritykset ovat tehneet omaa tuotekehitystään esimerkiksi melun vähentämiseksi.

Kokeilu kytkeytyy myös Iso-Roobertinkadun Ilmastokatu-kehittämisprojektiin, jossa muun muassa tavoitellaan ajoneuvomäärien tuntuvaa vähentämistä kävelykadulla. Lisäksi kokeilu linkittyy tiiviisti LumiPark-projektiin, jossa tutkitaan yhteistyössä Philipsin kanssa katuvalaistuksen hyödyntämistä tulevaisuuden runkoverkkona esimerkiksi pysäköinnin tilaa seuraaville kameroille.

Jakelupilotti on logistiikka-alan yritysten, Helsingin kaupungin ja Forum Virium Helsingin yhteinen kokeilu. Kokeilua ovat tukeneet SKAL, ETL, MaRa, Kaupan liitto, PTY, Helsingin Kauppakamari ja YTL sekä Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. Se liittyy Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittamaan Street Lab -projektiin.

Kokeiluun osallistuvat Sinebrychoff, Hartwall, Esa Kuokka Oy, Schenker, Keslog, Kaukokiito, Van & Poika ja Enexus. Teknologiatoimittajia ovat Vediafi ja Tieto.

Lisätietoja

Sami Sahala, Forum Virium Helsinki,
 projektipäällikkö, 
puh: +358 44 0255 590 
s-posti: sami.sahala@forumvirium.fi

Sami Lehto, Forum Virium Helsinki
, projektipäällikkö, 
puh: +358 40 6495 500 
s-posti: sami.lehto@forumvirium.fi

Lauri Uski, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, 
projektipäällikkö, 
puh: +358 9 310 39638 
s-posti: lauri.uski@hel.fi

Kyösti Orre, Yleinen teollisuusliitto YTL, johtava asiantuntija, 
puh: +358 40 0426 134 
s-posti: kyosti.orre@ytl.fi

Lisätietoja

Kuva

Sami Sahala

#MaaS #Älyliikenne #ITS

puh. +358 44 0255 590
sami.sahala(at)forumvirium.fi

Lue myös