Helsinki on yrityksille kelpo kotipaikka

Artikkelikuva: Helsinki on yrityksille kelpo kotipaikka

Yritykset pitävät Helsinkiä hyvänä sijaintipaikkana. Kaupungissa ovat osaavat työntekijät, laajat markkinat ja asiakaskunta. Myös toimiva joukkoliikenne sekä hyvät yhteydet saavat kiitosta. Risuja yritykset antavat pysäköintiongelmista, liikenneruuhkista, korkeasta hintatasosta ja byrokratiasta.

Kaupunki selvitti syksyllä 2016 laajalla puhelinhaastattelututkimuksella helsinkiläisten yritysten näkemyksiä kaupungin elinkeinopolitiikan onnistumisesta ja toiveita tulevalle elinkeinopolitiikalle. Tutkimuksessa kerättiin lisäksi tietoa yritysten suunnitelmista, kiinnostuksesta käyttää kaupungin palveluja sekä tyytyväisyydestä Helsinkiin yrityksen sijaintipaikkana.

Kaupunki ei ole aiemmin selvittänyt yritysten näkemyksiä yhtä laajalla kyselyllä. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä tuhatta helsinkiläistä yritysvaikuttajaa.

Yrityksillä valoisat näkymät tulevaisuuteen

Helsinkiläiset yritykset näkevät lähitulevaisuuden varsin valoisana. Yli 40 prosenttia haastatelluista yrityksistä suunnittelee toimintansa laajentamista. Kolme neljästä yrityksestä aikoo vuoden aikana rekrytoida uutta henkilöstöä. Erityisesti ICT-alalla ja innovatiivisissa yrityksissä rekrytointitarve on tuntuva.

Tutkimuksessa selvisi, etteivät yritykset tunne kovin hyvin kaupungin palveluita tai elinkeinopolitiikan tavoitteita. Tutuimpia ovat erilaiset lupa-asiat. Sähköisestä asioinnista on kokemusta joka kolmannella ja työllistämiseen liittyvistä palveluista joka neljännellä vastaajalla. Kaupungilta toivottiin selkeästi aktiivisempaa viestintää ja yhteydenpitoa yritysten suuntaan.

Tyytyväisimpiä yritykset ovat sähköiseen asiointiin, yritysneuvontapalveluihin sekä työllistämiseen liittyviin palveluihin. Palveluihin tyytymättömiä yrityksiä on melko vähän. Poikkeuksena ovat kaavoitus- ja tonttiasioissa kaupungin kanssa asioineet, joista joka neljäs on tyytymätön. Syinä huonoihin kokemuksiin mainitaan muun muassa asioinnin hitaus ja byrokratia.

Yhteistyö kaupungin kanssa kiinnostaa yli odotusten

Jopa yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli kiinnostunut yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa. Erityisesti toivotaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä, joka edesauttaisi uusien tuotteiden ja palveluiden tuomista markkinoille.

Kiinnostusta herättävät myös yhteiset tilaisuudet, markkinointiyhteistyö sekä osallistuminen yrityksille tarkoitetun asioinnin kehittämiseen. Kaupungin työnantajapalveluista suurinta kiinnostusta herättää Helsinki-lisä eli taloudellinen tuki rekrytointivaiheessa.

”Tuloksissa erityisen iloinen yllätys oli yritysten korkea halukkuus tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa. Vastaajat myös viestivät selvästi, että kaupungin toimenpiteillä on vaikutusta yritysten kasvuun. Tämä on hyvä pitää mielessä tulevaan valtuustokautta ajatellen”, sanoo elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Yrityksiä pyydettiin kertomaan, kuinka todennäköisesti ne suosittelisivat Helsinkiä sijaintipaikaksi muille toimialansa yrityksille. Vastauksissa on suuria eroja toimialoittain. Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset ovat Helsinkiin erittäin tyytyväisiä ja siis valmiita suosittelemaan kaupunkia sijaintipaikaksi muille. Kriittisimpiä Helsinkiä kohtaan olivat logistiikka-, meriteollisuus- ja Smart&Clean-yritykset.

Yritysten näkökulmasta Helsingin tärkeimpiä etuja ovat laajat markkinat ja asiakaspotentiaali. Myös keskeinen sijainti yhdessä hyvien kulkuyhteyksien ja toimivan julkisen liikenteen kanssa saa yrityksiltä kiitosta. Eduksi on myös liike-elämän keskittyminen Helsinkiin, minkä ansiosta osaava työvoima, alihankkijat ja yhteistyökumppanit ovat lähellä.

Selkein yksittäinen tekijä, joka vähentää yritysten suositteluhalukkuutta, on Helsingin hintataso, joka näkyy muuta maata korkeampina asumis-, toimitila- ja palkkakustannuksina. Kielteisinä puolina mainitaan lisäksi kaupungin kanssa asioinnin hankaluus, liikenneruuhkat ja lukuisat tietyöt.

”Yrityksiltä tuli kaupungin suuntaan selkeitä parannustoiveita. Yhteydenpitoa yritysten ja kaupungin välillä tulee tehostaa. Meidän pitää entisestään helpottaa asiointia ja yksinkertaistaa lupa-asioiden hoitoa. Samoin liikenteen sujuvuuden eteen täytyy tehdä vielä töitä. Tutkimustulokset myös vahvistavat viestiä, että kaupungin sisällä eri toimialojen pitää toimia tiiviimmin yhdessä”, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva toteaa.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Helsingin uuden kaupunkistrategian valmistelussa. Strategia määrittelee painopisteet kaupungin seuraavan neljän vuoden työlle. Strategiasta päättää uusi kesäkuussa aloittava kaupunginvaltuusto.

Näin tutkimus tehtiin

  • Toteuttaja Taloustutkimus Oy
  • Haastattelut puhelimitse syys-lokakuussa 2016
  • Vastaajina 1 000 helsinkiläisen yrityksen edustajaa
  • Ns. harkintaotos yli 5 000 yrityksen rekisteristä, joka on koottu viiden pääkriteerin mukaan: avaintoimialojen yritykset, muiden keskeisten toimialojen yritykset, suuret yritykset, innovatiiviset ja nopean kasvun yritykset sekä kaupungin yhteistyöyritykset.

Tutkimuksen tulokset (Taloustutkimus Oy)

Lisätietoja antavat:

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, marja-leena.rinkineva@hel.fi, puh. 050 559 9183

Elinkeinosuunnittelija Henri Kähönen, henri.kahonen@hel.fi, puh. 040 132 7100

Lähde: Helsingin kaupunki
Kuva: Seppo Laakso (Helsingin kaupungin aineistopankki)

Lue myös