SynchroniCity – Helsinki käynnisti hankkeen yhdessä johtavien älykaupunkien kanssa

Artikkelikuva: SynchroniCity – Helsinki käynnisti hankkeen yhdessä johtavien älykaupunkien kanssa

Kohti yhteistä IoT-kaupunkipalvelumarkkinaa

Vuoden 2017 alussa Helsinki käynnisti Synchronicity-hankkeen yhdessä johtavien älykaupunkien kanssa. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset IoT-palveluiden skaalautumiselle yli kaupunki- ja siilorajojen.

Kaupunkilaisille Synchronicity tarjoaa arkielämää helpottavia kokeiluja, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisia ratkaisuja. Ratkaisut mahdollistavat esimerkiksi aiempaa parempia reitityspalveluita, joissa on huomioitu ilmanlaatu, melusaaste ja jopa esteettömyys. Yritykset voivat osallistua hankkeeseen avoimien tarjouskierrosten kautta.

Synchronicity tuo Forum Viriumin datan harmonisointiin ja dataliiketoimintaan keskittyneiden projektien, kuten CitySDK- ja 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -hankkeiden, opit IoT-kontekstiin. EU-rahoitteisessa Synchronicity-hankkeessa kaupungit jakavat parhaita käytäntöjään IoT-rajapintamääritelmien, viitearkkitehtuurien, strategiadokumenttien, ohjenuorien ja onnistuneiden käytännön esimerkkien osalta.  Forum Viriumin ohjelmajohtaja Hanna Niemi-Hugaerts näkee Synchronicityn luontevana täydennyksenä Forum Viriumin hankeportfolioon:

Meillä on ollut jo useita onnistuneita IoT-hankkeita muun muassa liikkumisen ja hyvinvoinnin parissa. Nyt on sopiva aika keskittyä markkinoiden kehittämiseen ja siilojen purkamiseen. Helsingille tämä on hieno mahdollisuus rakentaa markkinaa ja jakaa oppeja yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa. Helsingillä ja erityisesti alueen yrityksillä on vahvan rajapinta- ja laiteosaamisen ansiosta kaikki edellytykset ottaa hankkeesta ja sen tuloksista kaikki hyöty irti.”

Paikallisista kokeiluista kohti skaalautuvia palveluita

Hankkeessa pyritään luomaan aktiivinen ja laaja markkina IoT-pohjaisille kaupunkipalveluille. Tavoitteena on luoda paikallisesti menestyksekkäille ratkaisuille mahdollisuuksia skaalautua laajemmille markkinoille.

Käytännössä Synchronicity toteutetaan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään paikallisia toimenpiteitä muun muassa uudenlaisten liikkumispalveluiden mahdollistamiseksi. Toisessa vaiheessa tehdään hankintoja, joiden kautta voidaan tunnistaa uusia palveluratkaisuja ja vauhdittaa niiden leviämistä partnerikaupunkeihin. Molemmissa vaiheissa Synchronicity pyrkii luomaan yhteistyötä ja yhteisiä ratkaisuja kaupunkien välille.

Laajaa eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä

Hankkeessa on mukana kahdeksan eurooppalaista kaupunkia: Antwerpen, Carouge, Eindhoven, Helsinki, Manchester, Milano, Porto ja Santander. Eurooppalaisten kaupunkien lisäksi hankkeeseen osallistuu kaupunkeja Meksikosta, Yhdysvalloista, Etelä-Koreasta ja Brasiliasta.

Synchronicityssä on mukana yli 34 organisaatiota, jotka koostuvat julkisista toimijoista, järjestöistä ja akateemisista laitoksista. Hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa, josta Euroopan komission osuus on 15 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2017-19 aikana ja se on osa komission Horizon 2020 –ohjelmaa

Linkit:

Lisätietoa:

Kuva

Hanna Niemi-Hugaerts

#iot #avoindata #databusiness
#rajapinnat #API
puh. +358 40 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Lue myös