Raksa.info tarjoaa tietoa Helsingin rakennustyömaista kaupunkilaisille ja alan ammattilaisille

Uraauurtava palvelu kokoaa infoa kahden eri viraston tietokannoista kansalaisten käyttöön
 

Forum Virium Helsinki on avannut Public Side Oy:n kehittämän raksa.info-palvelun, joka tarjoaa uudenlaisen tiedonsaantikanavan Helsingin rakennustyömaista. Palvelu on tarkoitettu sekä tavallisille kaupunkilaisille että rakennusalan ammattilaisille. Pilottivaiheessa mukana on kymmeniä merkittäviä työmaita Helsingistä, joita koskevat lupapäätökset ja rakennusta koskevat tiedot siirretään rakennusvalvonnan ja rakennusviraston tietokannasta raksa.info-sivuille. Palvelu on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Työmaan ulkopuolelle on kyltitetty raksa.info -numero, jonka avulla kyseisen työmaan rakennuslupapäätös lupakuvineen löytyy internetistä. Tiedot saa lyhyesti myös tekstiviestillä matkapuhelimeen.

”Raksa.info tarjoaa kaupunkilaiselle suoran tiedonsaantikanavan lähiympäristön rakennushankkeista. Tarkoituksena on muun muassa vähentää työmaista johtuvaa ärsytystä. Pienikin rakennustyömaa saattaa tuntua suurelta, jos asuu sen vieressä. Palvelun kehittämisen taustalla oli ajatus siitä, että rakennustyömaista on olemassa tietoa, mutta kaupunkilaisille sen etsiminen on haastavaa. Ideana oli, että julkiset tiedot voitaisiin oikeasti julkistaa”, kertoo raksa.infon kehittäjä Mikko Teerenhovi.

Public Side Oy:n toimitusjohtaja Mikko Teerenhovi ideoi raksa.info-konseptin vuosi sitten Helsinki Design Weekin ja Helsingin kaupungin Tuunaa stadi –kilpailussa, minkä jälkeen hän on kehittänyt palvelua yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa.

Myös rakennusalan yritykset ja ammattilaiset hyötyvät raksa.infosta, sillä se tarjoaa niille markkinointi- ja tiedotuskanavan. Raksa.infoon on mahdollista liittää myynti- ja tiedotusmateriaalia oman hankkeen kohdalle, esimerkiksi näkymäkuvia rakenteilla olevista asunnoista.

Rakennusalan yritykset pystyvät palvelun avulla kehittämään myös työmaita entistä paremmin, koska ne saavat kanavan kautta suoraa asiakaspalautetta työmaakohtaisen keskustelupalstan kautta.

”Forum Virium Helsingin tavoitteena on kehittää Helsingin seudulle parempia palveluita. Raksa.info on esimerkki digitaalisesta palvelusta, joka avittaa yrityselämän, kaupungin ja kansalaisten tiiviimpää vuorovaikutusta. Helsinki on myös erinomainen tosielämän laboratorio tämäntyyppisille palveluille, sillä täällä on käynnissä monia näkyviä rakennushankkeita ja rakennustyömaita koskeva data on lisäksi poikkeuksellisesti kahden eri viranomaisen hallussa”, toteaa johtaja Jarmo Eskelinen Forum Virium Helsingistä.

Pilottivaiheessa raksa.infossa on mukana muun muassa Musiikkitalon ja Kampin sähkötalon työmaat. Raksa.infosta tehdään syys–joulukuun aikana käyttäjätutkimus, jonka pohjalta palvelua aiotaan kehittää edelleen.

Raksa.infon kehittämisessä ovat olleet mukana myös Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, YIT, SRV, Helsingin Energia ja Senaatti-kiinteistöt.

LISÄTIETOA: Public Side Oy, tj Mikko Teerenhovi, p. 050 538 7983

Lue myös