Projektiesittely ---

UIA HOPE – Dataan perustuvia ilmanlaadun parannustoimenpiteitä

Artikkelikuva: Projektin esittely

Helsingissä kehitetään kaupunkilaisten käyttöön reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. HOPE-hankkeessa ilmanlaatua seurataan kolmessa ilmanlaatuhaasteiltaan erityyppisessä ympäristössä: Jätkäsaari, Pakila ja Mäkelänkatu–Kumpulankatu Vallilassa. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle 4,7 miljoonan euron rahoituksen. 

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE on Helsingin kaupungin koordinoima hanke, jossa kehitetään uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla.

Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla.  Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin kokeilumalli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan.

Helsingissä kehitetään kaupunkilaisten käyttöön reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. HOPE-hankkeessa ilmanlaatua seurataan kolmessa erityyppisessä ympäristössä: Jätkäsaari, Pakila ja Vallila (Mäkelänkatu–Kumpulankatu). 

Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle 4,7 miljoonan euron rahoituksen Urban Innovative Actions-rahoitusohjelman kautta. Ohjelma tarjoaa resursseja uusien urbaanien haasteiden ratkaisemiseksi testauksen ja muiden toimien kautta.

Yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa

Asukkaat ovat mukana ilmanlaadun mittaamisen lisäksi osallistuvan budjetoinnin kokeilussa. Tarkoituksena on saada ilmanlaatua parantavia yksilötason tekoja seurattua ja ehdotettua sekä mahdollistettu erillisen sovelluksen kautta valikoitujen toimenpiteiden äänestäminen.

Äänestystulosten pohjalta kaupunki harkitsee toimien toteuttamista kohdealueilla. Tärkeänä osana hankkeessa on kokeilla joukkoistettua mittaamista, joka tässä tarkoittaa ilmanlaatumittalaitteiden jakamista kohdealueen asukkaille sekä tiedon keräämistä jatkotoimia varten.

Ilmanlaadusta ja ilmanlaadun mittauksisa kiinnostuneet Helsingin asukkaat voivat liittyä Forum Virium Helsingin ylläpitämiin Ilmanlaatujoukkoihin ilmanlaatujoukot.fi.

Kannettavien mittalaitteiden avulla saadaan vertailutietoa edullisten mittalaitteiden soveltuvuudesta täydentävinä tietolähteinä niin sanotun keskiluokan kiinteisiin mittalaitteisiin. Ilmanlaadun alueellisen ja ajallisen vaihtelun kartoitus tuottaa myös siihen vaikuttavien syiden tutkimukseen arvokasta tietoa sekä löytää ilmanlaadun parantamiseen sopivia toimenpiteitä yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Innovaatiokilpailu yrityksille

Forum Virium toteuttaa hankkeessa innovaatiokilpailun, jossa haetaan teemakohtaisia innovaatioita yrityksiltä kokeiltavaksi aidossa ympäristössä. Kilpailussa hyväksikäytetään hankkeen aikana kerättyä mittausdataa, asukkaiden ja yritysten ideoita ja ehdotuksia sekä Helsingin alueella saatavissa olevaa avointa dataa.

Kilpailu toteutetaan 2020 vuoden aikana ja kokeilujaksot kestävät hankkeen 2021 vuoden loppuun saakka.

Hankkeessa syntyy myös uusi ilmanlaatuindeksi AQ 2.0, esimerkkisovelluksia mm. puhtaan ilman reittiopas ja yrityksille API-rajapintoja datan hyödyntämiseksi.

”HOPE-hanke on erinomainen esimerkki siitä kuinka yhteistyötä voidaan rakentaa eri toimijoiden, kuten yritysten, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. Samalla hanke osoittaa kuinka tietoa voidaan hyödyntää laadukkaampien, yksittäiselle käyttäjälle räätälöityjen palveluiden tuottamisessa.”

-Anni Sinnemäki, kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsingin kaupunki

Kumppanit

Helsingin kaupunki
Helsingin yliopisto – korkeakoulu ja tutkimuslaitos
Vaisala Oyj – yrityskumppani
Helsingin seudun ympäristöpalvelut – alueellinen viranomainen
Ilmatieteen laitos – kansallinen viranomainen
Useless Company Oy – yrityskumppani
Forum Virium Helsinki – Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö

HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone

Ilmanlaatu.eu

Tilaa HOPE-hankkeen uutiskirje tästä. Subscribe to HOPE project newsletter here.

Suomeksi: Tilaa tästä

English: Subscribe here