Projektiesittely ---

The Nordic Business & Living Lab Alliance

Artikkelikuva: Projektiesittely

Nordic Business & Living Lab -verkosto toi yhteen Helsingin, Oslon, Reykjavik, Västeråsin ja Kööpenhaminan kaupungit. Suomessa Forum Virium Helsinki toteutti projektin yhdessä sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

Projektin tavoitteena oli luoda pohjoismainen verkosto julkisen sektorin ja yritysten välille kehittämään, testaamaan ja tukemaan yritysten terveys- ja hyvinvointituotteita ja -palveluiden kaupallistamista. Projektissa koottiin yhteen hyväksi havaittuja kehittämis- ja testausmenetelmiä eri pohjoismaista yhteistyön kehittämiseksi. Projektin teemoja olivat muun muassa itsenäisen asumisen ratkaisut ja living labien yhteispohjoismaiset toimintamallit. Pohjoismaisen yhteistyön kehitys tarjosi yrityksille pääsyä suuremmille markkinoille niin Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisesti. Hankkeessa pyrittiin avaamaan pohjoismaisia kaupunkeja & living labejä yrityksille ja startupeille, lisäksi yhdistettiin kaupunkien tarpeita ja tarjoomaa.

Rahoitus, kumppanit ja kesto

Forum Virium Helsingin rooli

Suomessa Forum Virium Helsinki on kokosi hyvinvointi- ja ikääntyneiden palveluista kiinnostuneita yhteen yhdessä Kuntaliiton Uskalla kokeilla -hankkeen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätiedot

livinglaballiance.org

#livinglaballiance