Projektiesittely ---

Synergy-projektissa luotiin sähködomaindataa käsittelevä ja hyödyntävä Euroopan laajuinen big data -alusta

Artikkelikuva: Projektiesittely

Synergy-projektin keskiössä oli digitalisaatio ja sähköverkkoihin liittyvän datan tarkempi hyödyntäminen. Älykkäät ja optimoidut sähköverkot auttavat parantamaan sekä energiatehokkuutta että verkkojen toimintaa. Lisäksi lisääntynyt tiedonkulku eri markkinatahojen välillä mahdollistaa uusien liiketoimintamallien ja toimijoiden syntymisen sähkömarkkinoille. 

Tavoite

Synergy-projektissa luotiin primaarista ja sekundaarista sähködomaindataa käsittelevä ja hyödyntävä Euroopan laajuinen, tekoälyyn pohjautuva big data -arkkitehtuurialusta. Data-alusta toimii markkinapaikkana (Energy as a Service), jonka avulla energia-alan toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan uudenlaista ja tarkempaa dataa. Näin sähköverkkojen toimintaa saadaan tehostettua läpi arvoketjun. Projektin tavoitteena oli saada dataa hyödyntämällä toimivammat sähköverkot, sekä järkevöittää energian käyttöä.

Kesto, rahoitus, partnerit

  • Hankkeen kesto: 1.1.2020–31.12.2023
  • Rahoitus: Kokonaisbudjetti yhteensä noin 12,7 miljoonaa euroa, kokonaisrahoitus 9,9 miljoonaa euroa.
  • Koordinaattori: ETRA
  • Konsortio: 24 partneria yhdeksästä EU:n maasta
  • Partnerit: ETRA, Geco Global, Caverion, CIRCE, Ponikve eko otok KrK, Forum Virium Helsinki, Haustechnik Güssing, HEDNO, Suite5, UBITECH, The European Centre for Renewable Energy Güssing, Elin Verd, ICCS, Maggioli S.p.A, Grupo Cobra, Končar Ket, Energy Service Ltd, KnowledgeBiz, Cuerva, Urbener, Fysiko Aerio, IPTO, The University of Cyprus, VTT.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimi projektissa Suomen demopartneri Caverionin kanssa. Suomessa toteutetuissa piloteissa kerättiin kiinteistöihin liittyvää dataa lukuisista lähteistä. Datan avulla piloteissa keskityttiim kiinteistöjen energiatehokkuuden seurantaan ja optimointiin, kaupunkien kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) tukemiseen, kiinteistöjen energiatehokkaaseen suunnitteluun ja kunnostukseen sekä reaaliaikaiseen kiinteistöjen energiankäytön optimointiin.

Hankkeen hyödyt Helsingille

Synergy-projektissa tehty työ tukee kaupunkien kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman toteuttamista, eli Suomessa tämä tarkoittaa Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteita. Hankkeen pilottien lukuisista dataseteistä koottu analyysi auttaa Helsinkiä energiatehokkaassa kaupunkisuunnittelussa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kaupunkisuunnittelussa hyödynnetään VTT:n CityTune -ohjelmaa.

Lue lisää

synergyh2020.eu
https://www.linkedin.com/company/synergyh2020/
https://twitter.com/SynergyH2020