Projektiesittely ---

Stara eRetrofit selvittää ajoneuvokaluston sähköistämisen mahdollisuudet

Artikkelikuva: Projektin esittely

Stara eRetrofit -projektissa selvitetään mahdollisuudet liikelaitos Staran ajoneuvokaluston muuttamisesta sähköiseksi. Arvokkaan tiedon ohella luodaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. 

Stara eRetrofit -hankkeessa selvitetään Helsingin kaupungin liikelaitos Staran ajoneuvokaluston sähköistämisen mahdollisuudet sekä vaikutukset operatiiviselle toiminnalle. Projektissa muutetaan yksi Staran seitsemän vuotta käytössä ollut kuorma-auto sähkökäyttöiseksi, jonka avulla todennetaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset elinkaaren aikana sekä mahdollisuudet nopeuttaa sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä. Samalla lisätään osaamista IoT– ja dataratkaisuista. 

Tavoite

Projektissa lasketaan ajoneuvokaluston sähköistämisen vaikutukset Staran operatiiviselle toiminnalle ja todennetaan raskaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset elinkaaren aikana. Lisäksi, selvitetään mahdollisuutta nopeuttaa sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä retrofit-hankkeen avulla. Hankkeessa analysoidaan kuorma-auton tyypillinen käyttö työlaitteineen. Sen pohjalta määritellään tarvittava akkukapasiteetti, jotta sähkökäyttöiseksi muutettu kuorma-auto kykenee toimimaan normaalissa työssä niin, että välilataukset eivät ylitä kuljettajan tavanomaisia taukoja.  

Määrittelyn perusteella laaditaan tekninen suunnitelma voimalinjan muutoksesta sekä sähköteknisen että mekaanisen toteutuksen osalta. Suunnitelma toteutetaan hyödyntämällä Staran hankkeelle osoittamaa, noin seitsemän vuotta käytössä ollutta kuorma-autoa tavanomaisin työlaittein varusteltuna. Ajoneuvon voimalinja vaihdetaan sähköiseksi ja sen ohjausta varten tehdään tarvittava ohjelmointityö. Muunnettu ajoneuvo otetaan normaaliin päivittäiseen käyttöön ja telemetrian avulla seurataan ajoneuvon teknistä suoriutumista työstä. Seurantajakson jälkeen kokemukset dokumentoidaan ja julkaistaan. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hanke kestää syyskuusta 2019 vuoden 2022 loppuun.
  • Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupungin liikelaitos Stara ja Forum Virium Helsinki yhteistyökumppaneinaan Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT.
  • Kokonaisbudjetti on 413 000 euroa ja hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. 

Forum Virium Helsingin rooli

Projektin koordinaattorina Forum Virium Helsinki tukee ohjausryhmän toimintaa, huolehtii hankkeen talousseurannasta ja raportoinnista sekä koordinoi viestintää. Lisäksi Forum Virium teknisenä asiantuntijana vastaa hankkeen dataan ja avoimeen lähdekoodiin liittyvistä kysymyksistä, kokoaa tekniset raportit ja ohjaa tarvittaessa teknisten alihankkijoiden toimintaa.  

Hyödyt Helsingille

Hanke nopeuttaa nykyisten ajoneuvojen muuttamista sähkökäyttöisiksi, joka edistää vähähiiliseen liikenteeseen siirtymistä hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaupungilla on aktiivinen rooli kaupunkilogistiikan kehittämisessä vähäpäästöiseksi.  

Hankkeen kohdistuessa yhden ajoneuvon muutostöihin pystytään mittareilla arvioimaan muutostyön taloudellista kannattavuutta sekä tunnistamaan haasteet, tarpeet ja poikkeamat. Hankkeen ohella selvitetään myös riskit, jotta investoinnit tulevaisuudessa olisivat paremmin perusteltuja ja ennakoitavia.  Hanke avaa liiketoimintamahdollisuuksia uusille yrityksille luomalla ekosysteemiä sähköisen raskaan liikenteen edistämiseksi.

Yhteystiedot

Shabnam Farahmand
Projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki
puh. +358 40 583 0110
shabnam.farahmand(at)forumvirium.fi

Juuso Tuominen
Projektipäällikkö, Stara
puh. 09 310 70029
juuso.tuominen(at)hel.fi

Sami Aherva
Yksikönjohtaja, Stara
puh. 09 31078571
sami.aherva(at)hel.fi

Kuva: Ruska Tapiovaara / Forum Virium Helsinki