Projektiesittely ---

Stara eRetrofit selvitti ajoneuvokaluston sähköistämisen mahdollisuudet

Artikkelikuva: Projektiesittely

Stara eRetrofit -projektissa selvitettiin mahdollisuudet liikelaitos Staran ajoneuvokaluston muuttamisesta sähköiseksi. Arvokkaan tiedon ohella luodaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. 

Stara eRetrofit -hankkeessa selvitettiin Helsingin kaupungin liikelaitos Staran ajoneuvokaluston sähköistämisen mahdollisuudet sekä vaikutukset operatiiviselle toiminnalle. Projektissa muutettiin yksi Staran seitsemän vuotta käytössä ollut kuorma-auto sähkökäyttöiseksi, jonka avulla todennetaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset elinkaaren aikana sekä mahdollisuudet nopeuttaa sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä. Samalla lisättiin osaamista IoT- ja dataratkaisuista. 

Tavoite

Projektissa laskettiin ajoneuvokaluston sähköistämisen vaikutukset Staran operatiiviselle toiminnalle ja todennettiin raskaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset elinkaaren aikana. Lisäksi, selvitettiin mahdollisuutta nopeuttaa sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä retrofit-hankkeen avulla. Hankkeessa analysoitiin kuorma-auton tyypillinen käyttö työlaitteineen. Sen pohjalta määriteltiin tarvittava akkukapasiteetti, jotta sähkökäyttöiseksi muutettu kuorma-auto kykenee toimimaan normaalissa työssä niin, että välilataukset eivät ylitä kuljettajan tavanomaisia taukoja.  

Määrittelyn perusteella laadittiin tekninen suunnitelma voimalinjan muutoksesta sekä sähköteknisen että mekaanisen toteutuksen osalta. Suunnitelma toteutettiin hyödyntämällä Staran hankkeelle osoittamaa, noin seitsemän vuotta käytössä ollutta kuorma-autoa tavanomaisin työlaittein varusteltuna. Ajoneuvon voimalinja vaihdettiin sähköiseksi ja sen ohjausta varten tehtiin tarvittava ohjelmointityö. Muunnettu ajoneuvo otetaan normaaliin päivittäiseen käyttöön ja telemetrian avulla seurataan ajoneuvon teknistä suoriutumista työstä. Seurantajakson jälkeen kokemukset dokumentoidaan ja julkaistaan. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hanke kestää syyskuusta 2019 vuoden 2022 loppuun.
  • Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupungin liikelaitos Stara ja Forum Virium Helsinki yhteistyökumppaneinaan Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT.
  • Kokonaisbudjetti on 413 000 euroa ja hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. 

Forum Virium Helsingin rooli

Projektin koordinaattorina Forum Virium Helsinki tuki ohjausryhmän toimintaa, huolehti hankkeen talousseurannasta ja raportoinnista sekä koordinoi viestintää. Lisäksi Forum Virium teknisenä asiantuntijana vastasi hankkeen dataan ja avoimeen lähdekoodiin liittyvistä kysymyksistä, kokosi tekniset raportit ja ohjasi tarvittaessa teknisten alihankkijoiden toimintaa.  

Hyödyt Helsingille

Hanke nopeuttaa nykyisten ajoneuvojen muuttamista sähkökäyttöisiksi, joka edistää vähähiiliseen liikenteeseen siirtymistä hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaupungilla on aktiivinen rooli kaupunkilogistiikan kehittämisessä vähäpäästöiseksi.  

Hankkeen kohdistuessa yhden ajoneuvon muutostöihin pystytään mittareilla arvioimaan muutostyön taloudellista kannattavuutta sekä tunnistamaan haasteet, tarpeet ja poikkeamat. Hankkeen ohella selvitettiin myös riskit, jotta investoinnit tulevaisuudessa olisivat paremmin perusteltuja ja ennakoitavia. Hanke avasi liiketoimintamahdollisuuksia uusille yrityksille luomalla ekosysteemiä sähköisen raskaan liikenteen edistämiseksi.

Lue tästä, miten Keuruun sähkökuorma-autotehdas syntyi Stara eRetrofit -hankkeen innoittamana.

Yhteystiedot

Shabnam Farahmand
Projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki
puh. +358 40 583 0110
shabnam.farahmand(at)forumvirium.fi

Juuso Tuominen
Projektipäällikkö, Stara
puh. 09 310 70029
juuso.tuominen(at)hel.fi

Sami Aherva
Yksikönjohtaja, Stara
puh. 09 31078571
sami.aherva(at)hel.fi

Kuva: Ruska Tapiovaara / Forum Virium Helsinki