Projektiesittely ---

SPOTTED edistää satelliittidatan hyötykäyttöä kaupunkisuunnittelussa

Artikkelikuva: Projektiesittely

SPOTTED-hankkeessa pilotoidaan sensorihavaintoihin ja satelliittikuviin pohjautuvia ratkaisuja Helsingissä, Milanossa ja Napolissa.

Tavoitteet

SPOTTED-hankkeen tavoitteena on edistää satelliittidatan hyötykäyttöä kaupunkisuunnittelun tukena erityisesti viheralueiden hallinnassa ja suunnittelussa. Helsingissä tavoitteet liittyvät pääosin matkailun kestävyyden ja viherindeksin mittaamiseen ja seurantaan sekä viheralueiden kehittämiseen. Hanke syventää aiemmissa hankkeissa tehtyjä kokeiluja ja edistää samalla kaupungin ja muiden julkisen sektorin hallussa olevien paikkatietojen hyötykäyttöä.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hanke toteutetaan 1.9.2021-31.8.2024.
  • Hankkeen rahoittaa Euroopan komission CEF (Connecting Europe Facility) -ohjelma. Projektin kokonaisbudjetti on 1 863 298 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 149 265 euroa.
  • Forum Virium Helsingin kumppaneita hankkeessa ovat Lisbon Council (koordinaattori), Engineering, Latitudo 40, FIWARE Foundation, GisSky, Milanon ja Napolin kaupungit.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki tukee pilottien toteuttamista Helsingissä. Hankkeen yhteydessä järjestetään kaupungin asiantuntijoille yhteiskehittämistyöpajoja, joissa määritellään keskeiset tavoitteet ja pilotit Helsingissä. Forum Virium Helsingin roolina on tarjota hankkeelle Helsingin tuottamia paikkatietoaineistoja, joiden päälle luodaan uusia tietotuotteita esimerkiksi sensorihavaintoihin ja satelliittikuviin perustuen. Lisäksi Forum Virium Helsinki tuo konsortioon ymmärrystä kaupunkitietomallin vaatimuksista, jotta kehitettävät ratkaisut täyttävät kaupungin tekniset vaatimukset ja mahdollistavat palveluiden ja tietotuotteiden kehittämisen hankkeessa tuotetun palvelualustan päälle.

Hyödyt Helsingille

Hankkeessa luotavat ratkaisut tukevat Helsingin kaupungin innovatiivista työtä digitaalisen kaksosen kehittämisessä ja datan avaamisessa rajapintojen avulla. Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupunki voivat hyödyntää hankkeen tuotoksia kehitettäessä kaupungin paikkatietopalveluja. Hanke luo erityisesti menetelmiä, jotka tukevat Helsingin kaupungin viheralueiden kehittämistä ja hiilineutraaliustavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin: cef-spotted.eu

Kuva: Copernicus