Projektiesittely ---

Sohjoa Last Mile edisti automaattisen julkisen liikenteen kokeiluja ja jakoi oppeja EU-lainsäätäjille

Artikkelikuva: Projektiesittely

Sohjoa Last Mile -projekti edisti automaattisen joukkoliikenteen kehittämistä, erityisesti kaupunkiliikenteen ensimmäisen ja viimeisen kilometrin matkustuskokemuksen parantamiseksi.

Tavoite

Sohjoa Last Milen päätavoitteena oli operoida automaattisia minibusseja ilman ajoneuvon sisällä olevaa turvakuljettajaa. Lisäksi kokeiltiin kutsuohjattua palvelukonseptia ja keskityttiin palveluiden toimintavarmuuteen. Sohjoa Last Mile hyödynsi toiminnassaan Sohjoa Baltic -projektin oppeja ja nosti kokeilujen vaikeusastetta seuraavalle tasolle.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin kesto: 1.10.2020-31.12.2021
  • Budjetti: Interreg Baltic Sea Region oli myöntänyt projektille 893 203 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 83 250 euroa.
  • Forum Virium Helsingin kumppanit projektissa: Metropolia ammattikorkeakoulu (projektin koordinaattori), Tallinn University of Technology, Tallinn Transport Department, Zemgale Planning Region (Latvia), City of Gdansk ja Municipality of Kongsberg (Norja).

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Viriumin päätehtävänä oli levittää tietoa lainsäädännöstä vastaaville tahoille ja sidosryhmille Euroopassa ja edistää lainsäädännöllisiä muutoksia. Lisäksi tuettiin hankekumppaneiden paikallisia työpajoja ja projektin viestintää.

Projektin keskeiset saavutukset

Sohjoa Last Mile järjesti kolme kokeilua etäoperoiduilla robottibusseilla Kongsbergissa, Tallinnassa ja Gdanskissa vuonna 2021. EU-lainsäädäntöön vaikuttamiseksi EU-lainsäätäjille ja muille sidosryhmille tuotettiin ja jaettiin Key Messages -aineistoa esitys- ja videomateriaalina. Kohderyhminä olivat Euroopan komission direktoraatit, komissaari ja Euroopan parlamentin jäsenet.

Key Messages -esitysmateriaali (pdf)

Projektin hyödyt Helsingille

Sohjoa Last Mile tuotti tietoa Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun liikenteen liikennejärjestelmien suunnittelua varten, jotta tulevaisuuden muutoksiin ja mahdollisuuksiin voidaan varautua hyvissä ajoin. Projekti havainnollisti, millaisia hyötyjä itseohjautuva teknologia voi tuottaa Helsingin joukkoliikenteen palveluille. Projekti tuki kokonaisuudessaan Helsingin älyliikenteen strategiaa ja ympäristötavoitteita.

Vaikka Helsingissä ei järjestetty omia kokeiluja, muissa kaupungeissa järjestetyistä kokeiluista saatiin oppeja esimerkiksi teknisistä kyvykkyyksistä ja mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät ajoneuvojen operointiin ilman ajoneuvon sisällä olevaa turvakuljettajaa. Helsingin kannalta hyödyllisiä ovat jatkoa ajatellen myös projektissa tehdyt selvitykset, joissa tutkittiin matkustajien näkemyksiä ja bussin kommunikointia muun liikenteen kanssa. Kokeiluista saatiin tietoa myös 5G-verkon eduista ja vaatimuksista ja kommunikaatiosta ajoneuvon ja infran välillä.

Projektin materiaalit

Projektin materiaalit ovat projektisivustolla Sohjoa Last Mile