Projektiesittely ---

Sohjoa Last Mile edistää automaattisen julkisen liikenteen käytännön kokeiluja ja jakaa oppeja EU-lainsäädännöstä

Artikkelikuva: Projektin esittely

Sohjoa Last Mile -projekti edistää automaattisen joukkoliikenteen kehittämistä, erityisesti kaupunkiliikenteen ensimmäisen ja viimeisen kilometrin matkustuskokemuksen parantamiseksi. 

Tavoite

Nykyisillä tuotantomenetelmillä kattavan ja laadukkaan joukkoliikennepalvelun tuottaminen on työvoimavaltaista, kuljettajan osuus on n. 60% kustannuksista. Joukkoliikenteen automaation tavoitteena on siirtää kuljettaja ajoneuvosta etävalvomoon ja mahdollistaa useamman ajoneuvon etähallinta samanaikaisesti. Alentuneet tuotantokustannukset mullistavat joukkoliikenteen palvelukokemusta ja saatavuutta. Samalla henkilömäärällä voidaan tuottaa ajallisesti ja maantieteellisesti kattavampia joukkoliikennepalveluja. Myös kutsuohjatut, joustavilla reiteillä toimivat palvelut tulevat olemaan taloudellisesti kannattavampia.

Sohjoa Last MIle jatkaa siitä mihin Sohjoa Baltic -projekti jäi. Edellisen projektin oppeja hyödynnetään ja kokeilujen vaikeusastetta kohotetaan seuraavalle tasolle. Pilottien päätavoite on operoida automaattisia minibusseja ilman ajoneuvon sisällä olevaa turvakuljettajaa. Lisäksi kokeillaan kutsuohjattua palvelukonseptia ja keskitytään palveluiden toimintavarmuuteen.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin pääasiallinen rahoittaja on Interreg Baltic Sea Region. Kokonaisbudjetti on 893 203 €, josta Forum Viriumin osuus on 83 250 €. Projektin kesto on 1. lokakuuta 2020 – 31. joulukuuta 2021. Projektin koordinaattorina toimi Metropolia ammattikorkeakoulu.

Projektipartnerit

  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Forum Virium Helsinki
  • Tallinn University of Technology
  • Tallinn Transport Department
  • Zemgale Planning Region, Latvia
  • City of Gdansk
  • Municipality of Kongsberg, Norway

Forum Virium Helsingin rooli 

Forum Virium päätehtävä on edistää tiedon leviämistä lainsäädännöstä vastaaville tahoille ja niiden sidosryhmille.  Lisäksi tuetaan hankekumppaneiden paikallisia työpajoja jakamalla asiantuntemusta ja koko projektin viestintää.

Hyödyt Helsingille

Projekti tuottaa tietoa Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun liikenteen liikennejärjestemäsuunnittelun käyttöön, jotta voidaan varautua hyvissä ajoin tulevaisuuden muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Projekti havainnollistaa millaisia hyötyjä itseohjautuva teknologia voi tuottaa Helsingin joukkoliikenteen palvelutasolle. 

Kokonaisuutena projekti tukee Helsingin älyliikenteen strategiaa ja ympäristötavoitteita.