Projektiesittely ---

SMASH – Kestävän liikenteen dataan uusia työkaluja

Artikkelikuva: Projektin esittely

Sustainable Mobility Analysis as Service Hub (SMASH) on EIT Climate-KIC -rahoitteinen tammikuussa 2018 alkanut kaksivuotinen projekti, joka keskittyy kestävien liikennemuotojen tiedonkeruuseen ja -hallintaan.

Projektin koordinaattorina toimii italialainen Dedagroup, ja muista maista partnereita on Isosta Britanniasta ja Suomesta.

Projektin tavoitteena on KIC-rahoitusten periaatteiden mukaisesti tuoda tuloksensa markkinoille projektin päätyttyä. Tuotekehityksen ohella tavoitteena on kehittää kaupunkien ja julkisten tahojen kyvykkyyttä tuottaa dataa sekä hakea analyysimalleja jotka parhaiten tukevat kaupunkien liikennesuunnittelua.

Forum Virium osallistuu projektiin asiantuntijana. Helsingin alueen liikennedataa hyödynnetään kehitystyössä ja projektissa kehitettäviä työkaluja pilotoidaan Helsingissä yhtenä noin kymmenestä pilottikaupungista.

SMASH tukee Helsingin pyrkimystä rakentaa reaaliaikaista liikenteen tilannekuvaa. Kaupunkien haasteena on muodostaa riittävä käsitys liikenteen tilanteesta; liikennemäärien, nopeuksien ja matka-aikojen sekä relevanttien olosuhdetietojen muodostamasta kokonaisuudesta. Haasteet liittyvät sekä datan keräämiseen että sen analysointiin ja hallintaan. Hyvän tilannekuvan avulla on mahdollista myös ennustaa tulevaa tilannetta, ja sitä kautta ehkäistä ruuhkia, vaaratilanteita ja vähentää liikenteen aiheuttamaa saastekuormaa.

www.smashproject.eu

EIT Climate-KIC

Kuva: Helsingin kaupunki / Kuvatoimisto Kuvio Oy