Projektiesittely ---

SMASH – Kestävän liikenteen dataan uusia työkaluja

Artikkelikuva: Projektiesittely

Sustainable Mobility Analysis as Service Hub (SMASH) keskittyi kestävien liikennemuotojen tiedonkeruuseen ja -hallintaan.

SMASH tuki Helsingin pyrkimystä rakentaa reaaliaikaista liikenteen tilannekuvaa. Kaupunkien haasteena on muodostaa riittävä käsitys liikenteen tilanteesta eli liikennemäärien, nopeuksien ja matka-sekä relevanttien olosuhdetietojen muodostamasta kokonaisuudesta. Haasteet liittyvät sekä datan keräämiseen että sen analysointiin ja hallintaan. Hyvän tilannekuvan avulla on mahdollista myös ennustaa tulevaa tilannetta, ja sitä kautta ehkäistä ruuhkia, vaaratilanteita ja vähentää liikenteen aiheuttamaa saastekuormaa.

Tavoite

Projektin tavoitteena oli KIC-rahoitusten periaatteiden mukaisesti tuoda tuloksensa markkinoille projektin päätyttyä. Tuotekehityksen ohella tavoitteena oli kehittää kaupunkien ja julkisten tahojen kyvykkyyttä tuottaa dataa sekä hakea analyysimalleja jotka parhaiten tukevat kaupunkien liikennesuunnittelua.

Rahoitus, kumppanit ja kesto

  • EIT Climate-KIC -rahoitti hankkeen.
  • Kesto 2018–20.
  • Projektin koordinaattorina toimi italialainen Dedagroup. Partnereita oli myös Isosta Britanniasta ja Suomesta.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium osallistui projektiin asiantuntijana. Helsingin alueen liikennedataa hyödynnetään kehitystyössä ja projektissa kehitettäviä työkaluja pilotoitiin Helsingissä yhtenä noin kymmenestä pilottikaupungista.

Lisätiedot

www.smashproject.eu

EIT Climate-KIC

Kuva: Helsingin kaupunki / Kuvatoimisto Kuvio Oy